Sommerhilsen fra Agder Høyre

n Sommerhilsen til alle medlemmer, folkevalgte, tillitsvalgte og andre frivillige i Agder Høyre.n n

nn Kjære Høyre-medlem!

nn

Norge har så langt kommet trygt gjennom korona-krisen takket være solid styring fra Regjering, Storting og helsemyndigheter. Denne våren har våre statsråder vist hvor dyktige de er, også når en omfattende helsemessig og økonomisk krise rammer landet vårt.n
n

n

Nå gjelder det om å få økonomien i gang igjen, å skape mer og inkludere flere. Det skal vi klare!

nn

Lokalt ser vi at Agder fylkeskommune med vår fylkesordfører Arne Thomassen i spissen tar en stadig tydeligere rolle som regional utviklingsaktør og setter kursen for landsdelen innen viktige områder. Takk til hele fylkestingsgruppen for godt arbeid.

n

Takk også til alle våre lokale folkevalgte for at dere sikrer god høyre-politikk der folk bor!

n

I Agder Høyre jobbes det systematisk med organisasjonsutvikling, innspill til nytt stortingsvalgprogram og nominasjonsprosess. Jeg opplever en fylkesforeningen med mange dyktige folk som vil hverandre vel. Samtidig er det plass til flere , både nye medlemmer og eksisterende medlemmer som vil jobbe aktivt for Høyre. En spesiell takk til dere som er H-partner og bidrar med et månedlig beløp ut over kontingenten til vår aktivitet.nn

n

Nå er det sommer, og selv om våren har vært rar og ganske rolig for de fleste av oss skal det bli godt å senke skuldrene og nyte lange dager med litt varme i luft og vann. Hold avstand, men hold sammen.n
n
Riktig god sommer!

nnnnMed vennlig hilsen, fylkesleder Harald Furren
n

n
n