Sørlandet trenger Ytre Ringvei nå!

n Resolusjonen «Sørlandet trenger Ytre Ringvei nå!» ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesstyremøte den 7. mars 2020. Hele teksten kan du lese under.n n

Høyre vil at byggingen av Ytre ringvei starter så fort det lar seg gjøre. All industri og næring som er avhengig av transport trenger en velfungerende hovedveiakse i E18 og E39. Dagens løsning gjennom Kristiansand sentrum er utdatert, og fører til svært mye saktegående køkjøring og store trafikale utfordringer. Køkjøring medfører unødvendig forringelse av luftkvaliteten i byen, i tillegg til betydelig samfunnsøkonomisk tap som følge av køproblematikken.


Bygging av Ytre ringvei vil være svært viktig for å løse denne utfordringen for hele Agder. Ytre ringvei vil også være viktig av hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap. Både ved større uønskede hendelser og katastrofer vil en ringveiløsning kunne være avgjørende viktig, i tillegg til god veiløsning gjennom bysentrum i Kristiansand.