Steinar Olsen er valgt som medlem av Høyres arbeidskraftutvalg

Sentralstyremedlem Steinar Olsen er valgt som medlem av Høyres arbeidskraftsutvalg. Høyres arbeidskraftsutvalg skal gi en presis problembeskrivelse og foreslå nye løsninger for at Norge skal få mer arbeidskraft med riktig kompetanse på kort og mellomlang sikt.

Steinar J. Olsen (Foto: Agder Høyre)

Utvalget skal levere et politisk dokument som forankres i partiet på en hensiktsmessig måte. Produktet må kunne brukes både til konkret politikkutvikling som kran fremmes i partiet eller i Stortinget, og som grunnlag for programarbeidet 2025-2029.  

Utvalget skal også arbeide for å sette denne problemstillingen på agendaen, bygge kunnskap i partiet og videreutvikle.

Medlemmer i arbeidskraftsutvalget: 

·         Henrik Asheim, leder 

·         Jan Tore Sanner 

·         Linda Hofstad Helleland 

·         Saida Begum 

·         Steinar J. Olsen 

·         Rene Rafshol 

·         Sissel Knutsen Hegdal  

·         Anne Berit Figenschou