Sørlandstalenter på studietur til Oslo

n En stor og engasjert gjeng med deltakere i Agder Høyres talentrekruttering— og skoleringsprogram NEXT dro nylig på studietur til Oslo. Her var det tett program og ulike besøk.n n

Agder Høyres NEXT

n Blant totalt 25 deltakere og mentorer i NEXT-programmet, dro hele 22 av dem til Oslo 15. og 16. januar 2020 på studietur til hovedstaden.

n

Hensikten med turen er å både drive skolering på politiske fagfelt, men også drive nettverksbygging med egne partikollegaer og ikke minst introdusere dem for to av de viktigste institusjonene vi har i det norske demokratiet, nemlig Stortinget og Regjeringen.n
n

n

Besøk og spørretime på Stortinget

n

Det var derfor naturlig at vi startet med et besøk til Stortinget hvor vi møtte representanter fra Agder Høyre. Svein Harberg fra Grimstad, Ingunn Foss fra Lyngdal og Norunn Tveiten Benestad fra Kristiansand hadde prioritert å være med gruppen denne morgenen.n
n
Vi fikk også treffe to stortingsrepresentanter fra Rogaland. Margret Hagerup og Aleksander Stokkebø fortalte om hvordan de som nye på Stortinget jobbet både politisk, men også hvordan de markere seg i media som unge folkevalgte.n
n
Deltakerne fikk deretter følge en svært så spennende ideologikamp mellom statsminister Erna Solberg og SV-leder Audun Lysbakken i muntlig spørretime i Stortingssalen. La oss konkludere med at #ErnaerStjernan
n

n

Inspirasjon på Høyres hus

n

Videre fikk vi besøke Høyres hovedorganisasjon hvor kampanjeleder Thoralf Granerød inspirerte til masse spennende aktiviteter i tiden fremover, og Carl Henrik Bastiansen som oppfordret til bruk av politisk avdeling for alle våre folkevalgte.

n

Hektiske timer på Statsministerens kontor

n

Vi som var med på turen fikk besøke et sted få grupper får adgang til, det aller helligste av hellige, nemlig Statsministerens kontor (SMK) og Forsvarets ledelsen
n

n

SMK bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen, og alle regjeringspartier har statssekretærer som er tildelt hvert sitt politiske fagområde.n
n

n

Dagen som deltakerne var på Statsministerens kontor, var også dagen Siv Jensen (FrP) annonserte at «begeret var fullt». To dager etterpå kom meldingen om at FrP gikk ut av regjeringen.

n

Tenketank for demokrati og verdier

n

n Civita er en viktig aktør og sentral del av politikken, som er viktig å besøke når våre tillits- og folkevalgte først tar turen til byen. Vi møtte tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet, som gav både en introduksjon i norsk demokrat og Høyres ideologi — men også hennes tanker om fremtiden for Solbergregjeringen ved Stortingsvalget 2021.n
n

n

Agder Høyres representant i regjeringen

n

I Kommunal— og moderniseringsdepartementet møtte vi statssekretær Aase Marthe Horrigmo. Det var veldig spennende å høre fra ei som har vært med i NEXT-programmet om hvordan hun har kommet dit hun er, og ikke minst åpnet hun opp for en engasjert gjeng som hadde mange synspunkter om veien videre for regionreformen på Sørlandet.

n

Uten internasjonalt samarbeid, taper vi klimakampen

nn

Tilbake på Stortinget møtte vi Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Europabevegelsen. Heidi inviterte oss til en samtale om alt fra EU/EØS, globalisering og proteksjonisme.n
n
Heidi en naturlig nok en engasjert EU-tilhenger og jobber for sikre og gode betingelser med EØS-avtalen, og Norges øvrige internasjonale avtaler som utgjør hjørnesteinen i norsk europapolitikk – og som er svært avgjørende for verdiskaping i samfunnet.

Norges forhold politisk og økonomisk med resten av verden er et viktig saksområdet, men vi opplever stadig mer proteksjonisme og motstand mot Norges samarbeid med både EØS, EU, Kina og USA. Dette vil også kunne seile opp som en av de store sakene i det norske stortingsvalget neste år.n
n
n
For spørsmål rundt NEXT-programmet, ta kontakt med regionrådgiver Tor Marius Markussen på mobil: 41560346 eller e-post: tmm@hoyre.no n