Våre bomiljøer skal være trygge

nn På Høyres Landsmøte i helgen ble det vedtatt en resolusjon om at det blant annet må gå an å hindre at barn under barnevernets ansvar ikke kan gå fritt rundt å begå alvorlig kriminalitet»nnn n

nn I de senere år har det vært en alvorlig utvikling med etablering av gjengmiljøer som skaper utrygghet og redsel i lokalmiljøene.

n

Narkotikakriminalitet, bruk av våpen og kniv, grove ran, truende adferd, hærverk og vold følger i kjølvannet av denne aktiviteten.

n

Gjengmiljøene baserer seg på omfattende nettverk av bakmenn og rekrutterer stadig yngre mennesker til sin aktivitet. Dette fører ti at mange unge mennesker havner i et dårlig miljø, med de konsekvenser det ofte har både for dem selv og for samfunnet.

n

Denne utviklingen krever store ressurser fra samfunnet.

n

Vi må stoppe denne utviklingen !

n

På Høyres Landsmøte i helgen ble det vedtatt en resolusjon med flere gode aksjonspunkter. For eksempel ble det vedtatt at det må gå an å hindre at barn under barnevernets ansvar ikke kan gå fritt rundt å begå alvorlig kriminalitet» og at personer med eiendeler som åpenbart ikke er ervervet på ærlig vis, kan fratas disse.

n

Granavoldenplattformen har også en rekke tiltak for å bekjempe kriminalitet. Det skal blant annet utarbeides en ny handlingsplan mot barne og ungdomskriminalitet. Samarbeidet mellom politi, skole og barnevern skal bli bedre og det skal opprettes et gjengprosjekt som skal jobbe spesielt med å bekjempe gjengkriminalitet.

n

Mange Europeiske byer har større utfordringer med denne problemstillingen enn det vi har i Norge, og vi må sette inn virkningsfulle tiltak før problemet blir enda større for oss også

n

Vårt mål er at ingen lokalsamfunn skal være utrygge som følge av gjengkriminalitet

nnnn

n
n