TT-ordningen sikret for 2020

nn Det er fantastisk flott at «Aust-Agder» distrikt som var en del av denne ordningen nå har fått svar på at de får over 13 millioner kroner fra staten for å opprettholde dette tilbudet. «Jeg er glad for at det vi har kjempet for over mange år gjennom dette blir oppretthold», sier Svein Harberg.n n

Om ordningen

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede er et særskilt transporttilbud for personer som på grunn av nedsatt bevegelsesevne ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Den inngår som del av det lokale kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene.n

Den utvidede TT-ordningen er en statlig toppfinansieringsordning for å sikre utvalgte brukere 200 reiser i året. Staten startet med tildelinger til denne ordningen 1. juli 2016. Ved utgangen av 2019 viste fylkeskommunenes rapporter at det var om lag 11 600 brukere omfattet av den utvidede TT-ordningen.

n

Samferdselsdepartementet sendte i desember i fjor brev med invitasjon til de daværende 13 fylkeskommunene som er med i ordningen, til å søke om midler til videreføring i 2020.

n

TT-brukere på Agder får opprettholdt en viktig ordning

n

Over mange år har det vært kjempet fra organisasjoner og politikere for å få opprettholdt og utvidet TT-ordningen som Aust-Agder Fylkeskommune har hatt for de som trenger transport til daglige gjøremål.n
n
Alle de inviterte fylkeskommunene har søkt om midler. I tråd med dette er ordningen videreført i de samme geografiske områdene som var omfattet ved utgangen av 2019.

n

I den anledning får brukere av TT-ordninen i Aust-Agder opprettholdt sitt tilbud, ed at staten får over 13 millioner kroner. n
n

n

n
n