Veibygging i by og land, hand i hand!

Senterpartiet har de siste dagene reist rundt i Agder og lovet å ta penger fra bypakkene for å bruke på fylkesveiene. Hvis vi skal få en fornuftig diskusjon rundt samferdselspolitikken, må Senterpartiet slutte å sette bygda og byen opp mot hverandre.

Fylkesordfører Arne Thomassen og stortingskandidat Amalie Gunnufsen mener Senterpartiet må slutte å sette by og bygd opp mot hverandre. Foto: Agder Høyre

Vi i Høyre mener at det er mulig for distriktene å få bedre og tryggere veier, samtidig som vi bygger mer sykkelvei, gjør det lettere å ta buss og bygger nye veier rundt byen.

La det ikke være tvil: flere av fylkesveiene våre trenger et løft. Derfor legger Høyre og regjeringen opp til at vi skal bruke nesten en milliard i året på nettopp fylkesveier. Det er feil at det ikke blir brukt penger på samferdsel og på fylkesveier.

Nå bygges det mye vei rundt Kristiansand. Vi bygger vei for å komme raskere frem, og tryggere hjem. Det er godt for miljøet å få trafikk ut av bykjernen og for at næringslivet i regionen lettere skal kunne frakte og selge varene sine.

Bypakkene brukes også på å bygge mange kilometer med sykkelveier og legge til rette for at flere kan ta buss. Målet er at utslippene skal ned og at de som har muligheten til det velger sykkel eller buss.

Høyres mål er å binde Agder sammen. Skal vi klare det trenger vi økonomiske muskler. Senterpartiet er positive til bypakken for Kristiansandsregionen, og vi kan ikke huske å ha hørt Senterpartiet komme med et eneste forslag til innsparing i avtalen. Vi tror det er fordi vi trenger de pengene som er satt av for å utvikle Kristiansand til grønn storby.

Vi har doblet bevilgningene til samferdsel i løpet av de årene vi har styrt, og vi skal fortsette den store satsingen på samferdsel. Nettopp fordi veibygging er bra for klima, næringsliv og i både bygd og by.