Den lange valgkampen mot 2023

Agder Høyre gjennomførte i all hovedsak en effektiv og god valgkamp. Det ble satt fokus på de lokale sakene og dyktige kandidatene. Høyre skulle gjenkjennes som mennesker som vil hverandre vel og det interne slagordetn vårt var lave skuldre og brede smil.n n

Resultater fra valget i 2019n

Oppslutningen til Høyre ble ikke så høy som vi hadde håpet på. Sammenlignet med Høyres resultater over hele landet, så har Agder Høyre fått til mye, nedenfor følger noen nøkkeltall.n
n
Ved fylkestingsvalget fikk Agder Høyre 10 av 49 fylkestingsrepresentanter, og Høyre er i posisjon med fylkesordfører Arne Thomassen (H). Samarbeidskonstellasjonen vår består av H (10), KrF (6), FRP (5), V (2), Pp (1) og PDK (1)n
n
I Agder gikk Høyre frem i 13 av 25 kommuner ved fylkestingsvalget, og Agder var det fylket hvor Høyre hadde minst tilbakegang ved fylkestingsvalget (kun -0,6%). Høyre ble det største parti i Agder med en oppslutning på 21,1%.n
n
Høyre ble også største parti i Gjerstad, Tvedestrand, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Kristiansand og Lyngdal (fylkestingsvalg).n
n
Ved kommunestyrevalget kom Høyre i posisjon i 13 kommuner, og vi har ordfører i Tvedestrand, Grimstad, Lillesand og Lyngdal. Samtidig har Høyre varaordfører i Sirdal, Åseral, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Gjerstad, Vegårshei.n
n
I Agder gikk Høyre frem i 10 av 25 kommuner ved kommunestyrevalget, og ble det største parti i Tvedestrand, Grimstad, Lillesand, Lyngdal og Flekkefjord. Størst fremgang fikk vi i Iveland (+14,4%), Risør (+11,1%) og Bykle (+ 10,3%).n
n

Veien videre

2020 er et mellomvalgår og hovedfokus vil være nominasjonsprosess med nominasjon av kandidater til Stortingsvalget 2021 og programprosess for stortingsvalgprogrammet 2021 – 2025.n
n
Høyre = menneskene i partiet:nVi må spille hverandre gode og dra i samme retning. Det krever innsats fra oss alle. En god kultur innebærer at vi tenker ogn
snakker om og som ett lag. Som Jan P. Syse sa: «Vi må henge sammen eller bli hengt hver for oss».n
n
Alle som stemte på oss i 2019 skal vite at vi skal jobbe for å få mest mulig gjennomslag for Høyres politikk i våre kommunestyrer og fylkesting. Vi har de beste løsningene på de utfordringene Agder står overfor.n
n
Høyre er i posisjon på fylket og i 14 kommuner på Agder, det er et godt utgangspunkt. Der vi er i opposisjon skal vi jobbe smart for gjennomslag, det skal posisjonen få merke. Vi skal ta hele Agder i bruk og det skal jobbes for at regionen utvikles til den beste i landet. Landsdelen vår skal være ledende på teknologiutvikling og ta styring over det grønne skiftet. Alle skal få mulighet til å bli akkurat det de ønsker, uavhengig av hvor de bor, hvilke ressurser de har og familie de kommer fra.n
n
Nå skal valgkampen først evalueres, så bretter vi opp ermene og gjør oss klar for Stortingsvalg i 2021. For å nå våre mål og bidra til et samfunn med muligheter forn
alle trenger vi et sterkt Høyre. Vi skal fortsette å bygge team Agder Høyre, bli enda flere aktive, flinkere og rekruttere nye medlemmer med mangfoldig bakgrunn.n
n
Høyre skal forstå den tid vi lever i og gi svar folk tror på. Vi skal fortsatt være aktiv i media og på sosiale medier, Høyre skal være det partiet som setter den politiske dagsorden.n
n
Alle Høyres folkevalgte, tillitsvalgte, medlemmer og ansatte har ett overordnet mål:n«Å vinne valg, for å bidra til et samfunn med muligheter for alle».n
n
Vi skal bli flere og flinkere – fordi det er det vi trenger nå!n
n
  n
 • være et parti som rekrutterer flere aktive medlemmern
 • n
 • være et parti med sterke foreninger og godt skolerte tillitsvalgten
 • n
 • være partiet med de dyktigste folkevalgte og de fremste politiske profilene lokalt og nasjonaltn
 • n
nn

Kurs, konferanser, samlinger, kampanjer 2020:

nn
  n
 • Agder Høyres talent— og skoleringsprogram NEXT drar på studietur 15. — 16. januar, samt samling 23. april og 17. septembern
  n
 • n
 • 8. februar arrangeres Agder Høyre Fylkesårsmøte Radisson BLU Caledonien i Kristiansand (heldagsmøte u/overnatting)
 • n
 • 27. – 29. avholdes Høyres Landsmøte på Gardermoen
 • n
 • I mai arrangeres regionale Velkommen til Høyre-kurs, opplæring i ideologi og partikultur, og opplæring for folkevalgte og tillitsvalgte
 • n
 • Agder Høyre inviterer til sommersamling for hele familien med Statsrådbesøk den 13. juni kl. 13.30 (sted kommer)n
  n
 • n
 • 10. – 15. august kan du møte Høyre på ulike steder under Arendalsuka 2020, blant annet Agder Høyres samling den 10. august
 • n
 • 4. – 6. september ønsker partiet velkommen til Høyres kommunalkonferanse i Tønsberg
 • n
 • I oktober inviterer vi igjen til regionale Velkommen til Høyre kurs, opplæring i ideologi og partikultur, opplæring for folkevalgte og tillitsvalgte. I tillegg legges det opp til kurs i Høyres økonomi web
 • n
 • Den 21. november arrangeres Nominasjonsmøte for Agder Høyres Stortingsvalgslister 2021 – 2025
 • n
I tillegg har AU og fylkesstyret egne datoer som offentliggjøres på nettsidene og vår Facebookside.nn
n
n