Verdien av yrkesfag

n Det mest meningsfulle vi alle kan gjøre er å stå opp om morgenen, gå på jobb og treffe kolleger. I møte med kolleger utvikler vi oss, får gode korreksjoner og bidrar i samfunnetn n

nn Som utdannet rørleggermester er jeg stolt over at yrkesfag løftes opp og at både regjering og fylkeskommune har fokus på dette.

n

Dessverre har det i mange år vært krevende for mange ungdommer og gjennomføre teoridelen og derfor har Høyre vedtatt i vårt program for Agder at det også skal være mulig å gjennomføre hele opplæringsløpet i bedrift.n

n

Det er viktig at praktiske fag har en teoridel som er tilpassa praksisdelen og som eleven kjenner seg igjen i. Jeg har sjøl hatt mange lærlinger som kjente på denne problemstillingen men som i glede over arbeidet kom seg greit gjennom.

n

Yrkesfag skal være likeverdig en akademisk utdanning. Mennesker med Yrkesfag utdanning er ettertraktet og sikrer fast god inntekt og spennende jobb med mange muligheter. Noen velger å bli yrkesfagarbeider eller svenn med og skal gjøre det med stolthet. Andre velger som jeg gjorde å ta mesterutdanning og flere av mine lærlinger ble ingeniører.

n

Vi kommer til å få et stadig større behov i kommende år. Det gjelder helsefagarbeider, håndtversfag, transport, anlegg og butikk/lager. Alle disse yrker er spennende.

n

Vi har også et stort ansvar for at ungdom velger å ikke ta valg. Det å sitte på jente- eller gutterommet uten å få lært seg noe kan være katastrofalt. I tillegg til å falle utenfor blir man ofte ensom og pådrar seg ulike diagnoser.

n

Det mest meningsfulle vi alle kan gjøre er å stå opp om morgenen, gå på jobb og treffe kolleger. I møte med kolleger utvikler vi oss, får gode korreksjoner og bidrar i samfunnet.

n

Jeg ser frem til å delta på utdanning av fag og svennebrev i Arendal kulturhus fredag kveld. Denne seremonien er et av høydepunktene i mitt årshjul.n
n

n

Jeg vil somnfylkespolitiker ha et stort fokus på yrkesfag og bidra til at langt flerengjennomfører skoleløpet.

n

n
n

n

n
n