Vest-Agder-museet og nytt formidlingsbygg på Odderøya prioriteres i ny museumsmelding

I dag legger kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja fram stortingsmeldingen «Musea i samfunnet: Tillit, ting og tid». I meldingen vil regjeringen prioritere søknaden fra Vest-Agder-museet om et nytt formidlingsbygg på Odderøya i Kristiansand.

Slik ønsker arkitektfirmaet Helen & Hard at det nye museet på Odderøya skal se ut.

Prosjektet med å bygge et nytt formidlingsbygg for Vest-Agder-museet, som blant annet skal inneholde en båthall og samlinger knyttet til maritim historie på Sørlandet, er omtalt i meldingen som en prioritet for regjeringen.

Dette betyr at regjeringen kommer til å prioritere investeringssøknaden frå Vest- Agder-museet om et nytt formidlingsbygg på Odderøya. Agder nyter godt av denne regjeringens politikk.

Dette er en sak det har vært jobbet godt med både lokalt og nasjonalt.  Sørlandet har en lang og stolt maritim tradisjon og det er viktig å ta vare på denne, løfte den frem og formidle den til både nåværende og fremtidige generasjoner. Planene for bygget ser veldig spennende ut og vil helt sikkert bli en attraksjon for både turister og fastboende

Høyres 1. kandidat i Vest-Agder valgdistrikt, Ingunn Foss
Det betyr mye for Sørlandets kystkultur og historie at formidlingsmuseet på Odderøya i Kristiansand prioriteres, sier Høyres 1. kandidat i Vest-Agder valgdistrikt, Ingunn Foss (Foto: Agder Høyre)

Agder Høyre er glad for å ha fått denne prioriteringen på plass

Det er et stort behov for en helårs formidlingsarena, og sammen med Kilden og Kunstsiloen er dette et spennende prosjekt som kan løfte kystkultren på Sørlandet ytterligere.

Et nytt museumsbygg på Odderøya vil gi oss et verdifullt møtepunkt mellom det profesjonelle og frivillige miljøet. Og vi har så mye historie på lager som vi virkelig må få vist frem.

Vi har jobbet godt og lenge på regionalt nivå for å realisere et nytt museumsbygg på Odderøya. Det fylkeskommunale bidraget er allerede på plass, og nå må det legges ytterligere press på Kristiansand kommune slik at vi kan gå videre med prosjektet.

Fylkespolitiker for Høyre i Agder fylkeskommune, Sally Vennesland
Fylkespolitiker Agder fylkeskommune, Sally Vennesland (Foto: Agder Høyre)

Det betyr mye for Sørlandets kystkultur og historie at regjeringen prioriterer investeringssøknader fra Vest-Agder-museet om et nytt formidlingsbygg på Odderøya.

stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad.
Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H) fra Kristiansand (Foto: Høyre)