Vi må skape mer, ikke skatte mer!

Torunn Ostad og Svein Harberg svarer Arbeiderpariet i dagens utgave av Grimstad Adresstidende. Arbeiderpartiet kan ikke garantere at ingen av samarbeidspartiene skal få gjennomslag i skattepolitikken. Både Rødt, SV og MDG ønsker en lavere inntektsgrense for økt skatt.

Stortingskandidatene Svein Harberg og Torunn Ostad mener at vi må skape flere nye jobber og inkludere flere i arbeidslivet for å få fart på Norge etter krisen. Riktig medisin er ikke å øke skattene for folk og bedrifter. Foto: Mona Hauglid

Marit Grefstad hevder at Høyres innlegg om rødgrønt skatteopplegg villeder leserne fordi vi presenterer alle de rødgrønne partienes skattepolitikk, ikke kun Arbeiderpartiets. Det går helt klart frem av vårt innlegg hvor de ulike partiene plasserer grensen for hvem som skal få økt skatt.

Arbeiderpartiet kan ikke garantere at ingen av samarbeidspartiene skal få gjennomslag i skattepolitikken. Både Rødt, SV og MDG ønsker en lavere inntektsgrense for økt skatt. SV vil kreve inn tre ganger så mye som Grefstad oppgir i sitt eksempel, Rødt enda mer. Og de har lovet å stå hardt på kravet om skatteøkning, både for inntektsskatt, selskapsskatt og arveavgift. Støre hevder i flere saker at han ikke vil gi etter for krav fra samarbeidspartiene. Men han kommer til å måtte forhandle og de andre rødgrønne partiene vil sette sitt preg på politikken. Støre bekreftet selv i TV2-nyhetene 30. august at han er villig til å forhandle om skattenivået.

Inneværende år betaler en vanlig familie 14 000 kr. mindre i skatt enn de gjorde under forrige rødgrønne styre. I tillegg har vi økt barnetrygden, innført fritidskort, gitt flere gratis kjernetid i barnehagen, redusert prisen på barnehage og SFO for lavinntektsfamilier, senket terskelen inn i arbeidslivet, gjort det enklere for eldre å stå lenger i jobb og ført en målrettet politikk for integrering og inkludering.

Norge er blant de landene i verden med lavest ulikhet, og det ønsker vi å bevare. Det er rett at de som tjener mest, skatter mest. Men den største forskjellen mellom folk i Norge er mellom de som har en jobb og de som ikke har det. For Høyre er det viktigste å inkludere flere i arbeidslivet. Da må vi satse på utdanning og integrering, og vi må heie på alle dem som skaper jobber.

For å få fart på Norge etter koronakrisen og trygge velferden fremover, må det skapes flere nye jobber og vi må inkludere flere i arbeidslivet. Jobbene må skapes i hele landet, og de må skapes i privat sektor, slik at de kan bidra til statsbudsjettet og ikke leve av statsbudsjettet. Gjennom utvikling av arbeidsplasser som skaper verdier utvikler vi et bærekraftig samfunn som tar vare på velferdssamfunnet vårt.

Norge er på vei ut av en krise. For å få fart på Norge igjen, er det ikke rett medisin å øke skattene for bedrifter og for vanlige lønnsmottagere. Vi må skape mer, ikke skatte mer!