Vi satser på kvinnehelse

Høyre i regjering har startet en kvinnehelse-satsing. Endelig blir det gjort et løft for kvinnehelse, men det er fortsatt en vei å gå. Det forskes for lite på kvinnehelse, og typiske kvinnesykdommer har vi for lite kunnskap om. Både når det gjelder forebygging og behandling. Det tar fortsatt for lang tid å bli utredet, og mange får ikke den hjelpen de trenger og har krav på.

Stortingskandidatene Amalie Kollstrand (Østre Agder) og Aase Marthe J. Horrigmo (Vestre Agder), ønsker økt forskning og fokus på kvinnehelse. Foto: Agder Høyre.

Dette har vi i Høyre og regjeringen tatt tak i. Vi har prioritert penger til forskning på kvinnehelse, gjennomført toppmøter og innspillsmøter. 8. mars 2019 lanserte regjeringen en egen strategi for kvinnehelse. Strategien «Seks punkter for bedre kvinnehelse» har som hovedmål å heve statusen til kvinnehelse og rette oppmerksomheten på kvinners helse. Vi har satt i gang en egen strategisk satsing på forskning på kvinnehelse. Det er fortsatt mye igjen for at vi skal få nok kunnskap på kvinnekroppen og kvinnesykdommer, men vi har satt i gang et viktig løft som vi vil prioritere også fremover

Vi har planene klare.

Vi skal bli bedre på behandling og utredning av typiske kvinnesykdommer. Derfor vil Høyre ha pakkeforløp for utmattelsessykdommer og for smerte-, muskel- og skjelettlidelse og endometriose. Pakkeforløp er standardiserte utrednings- og behandlingsopplegg, så det ikke skal ta så lang tid på å få diagnose og god behandling. Pakkeforløp skal også hindre at pasientene blir kasteballer i systemet. Pasienten skal vite hva som er planen, være involvert i beslutninger og forløpet skal ha mindre ventetid. For Høyre er det viktig å ha et helsevesen som bygges rundt pasienten.

For oss i Høyre er like muligheter for alle det vi jobber etter. Vi har ikke like muligheter før helsevesenet er mer tilpasset også den kvinnelige pasient. Vi trenger mer forskning og et helsevesen som tar kvinnesykdommer seriøst.

3. kandidat Amalie Kollstrand (Østre Agder) og 2. kandidat Aase Marthe J. Horrigmo (Vestre Agder).