Vil ha lovendring knyttet til lov om helligdager og helligdagsfred

nn Lørdag 13.juni 2020 vedtok Agder Høyres fylkesstyre en uttalelse om å arbeide for lovendring knyttet til lov om helligdager og helligdagsfred.

Agder Høyre ønsker at det arbeides for en lovendringnknyttet til Lov om helligdager og helligdagsfred § 5, andre ledd punkt 4 somngir kommunene myndighet til selv å bestemme turiststatus etter noenngrunnleggende kriterier.n

Dette vil styrke demokratiet og avgjørelsen vil treffes av folkevalgte som best kjenner de lokale forholdene og konkurransesituasjonen.

nn

Dette vil være en lovendring som følger opp Høyres prinsipper om at vi bygger og videreutvikler samfunnet nedenifra og opp og at de folkevalgte i en kommune i størst mulig grad skal fatte vedtak som berører innbyggerne, næringsliv, kultur && idrett og frivillig arbeid.