Monica Molvær – ordførerkandidat

Hvorfor du skal gi Høyre og meg din stemme i Ålesund kommune

Monica sin hjertesak

Ålesund skal bli en JA-kommune!

Noe av det som engasjerer meg aller mest, er å finne bedre løsninger for at Ålesund skal være en «JA-kommune» og spille på lag med næringslivet, innbyggere og frivillighet. Jeg er brennende engasjert i by- og næringsutvikling og hvordan vi kan bygge videre på den kraften som bor i en kommune i vekst. Det ligger et stort potensiale i vår region, og jeg er klar for å jobbe til det beste for hele regionen.

Jeg vil lære mer om hele kommunen, inviter meg gjerne til å lære mer om det som opptar deg!

Noen av Ålesund Høyres viktigste saker:

  • Ålesund skal være en JA-kommune som spiller på lage med næringsliv, innbyggere og frivillighet
  • Vi skal drive en effektiv kommune som gir gode tjenester i hele kommunen
  • Høyre vil gi innbyggere valgfrihet til å velge mellom offentlig og private tjenester

Hva er viktig for deg?

Vi skal lage vår valgprogram for kommunevalget 2023 og ønsker tilbakemelding fra innbyggerne!

Send oss gjerne dine innspill til alesund.hoyre@gmail.com

Monica Molvær

Varaordfører