Høyre sikrer elevenes frihet til å velge skole selv.