Alex Bjørkmann – ordførerkandidat

Hvorfor du skal gi Høyre og meg din stemme i Alta kommune

Alex sin hjertesak

Utvikling, ikke reversering! Alta har lykkes så langt grunnet utrolige gründere, dugnadsånd og stå på vilje som samlet sett skaper en utrolig bolyst. Vi må fortsette tilrettelegging for vekst innen privat sektor og slippe til alle gode krefter som kan bidra til nye løsninger, nye impulser og nye arbeidsplasser.

Alex Bjørkmann

Gruppeleder