Fem grunner til å stemme Alta Høyre i 2023

1. Altaskolen må bli bedre!

Alta har i mange år ligget blant de dårligste i Norge på skoleresultat. Mer enn 1 av 3 elever går ut av barneskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Ungene våre fortjener bedre. En sammenslåing av skoler i sentrale deler av Alta vil gi bedre lærertetthet og ikke minst bedre tilgang til skolehelsetjenesten. Høyre vil starte med en ny sentrumsskole på Komsa.

2. På lag med folk og næringsliv  

Høyre vil samarbeide med det fremoverlente næringslivet i Alta. Vi heier på jobbskaperne og vil gjøre det attraktivt å videreutvikle og etablere seg i Alta. Blant annet ønsker vi å bygge ny cruise- og flerbrukskai i Bukta!

3. Høyre vil møte de eldre med engasjert omsorg!

I 2030 vil vi være nesten 3500 eldre i Alta, som alle fortjener et verdig omsorgstilbud. Alta Høyre vil ta alle gode krefter i bruk, alle som kan være med på å gi en verdig eldreomsorg. Valgfriheten når du eller dine trenger litt ekstra hjelp er en verdi vi må ta vare på. Det må stilles krav til kvalitet og forutsigbarhet uavhengig av hvem som leverer tilbudet. Å bo i eget hjem er velferd – og de som vil, må få bo hjemme lenger. For å få til dette vil Alta Høyre ta i bruk ny velferdsteknologi, som gjør det enklere å bo hjemme.  

4. Du skal få beholde mer av egne penger!

Det blir stadig dyrere å bo i Alta. Avgiftene øker, og eiendomsskatten ble ved siste lokalvalg satt opp med over 60%. Høyre vil holde skatte- og avgiftsnivået nede, slik at den enkelte familie beholder mer av sine egne penger. Du vet selv hva som er velferd for deg!

 

5. Prøveprosjekt med friområde for snøscooter

Alta Høyre vil gå i bresjen for et prøveprosjekt som gir større frihet ved bruk av snøscooter – hvor man i noen områder fjerner reglene om hvor langt man kan kjøre fra løypa. Alta Høyre ønsker et enda tettere samarbeid med nabokommunene om snøscooterløyper – slik kan de knyttes bedre sammen og gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Finn ditt nærmeste valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Valgdagene i år er søndag 10. september og mandag 11. september. På valgdagen(e) må du stemme i Alta kommune. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Godt valg!