Seks grunner til å stemme Høyre i Aremark

Høyres visjon for Aremark er et samfunn med muligheter for alle

Muligheter for Aremark

Høyre vil gjøre Aremark mer attraktiv, med flere innbyggere, lavere eiendomsskatt, mer elg og en mer serviceinnstilt kommune. Skal flere velge å flytte til og ikke fra Aremark, må de kommunale skattene ned og respekten for Aremarks vakre natur opp.

1. Det skal være trygt å bli gammel i Aremark

Høyre vil at alle Aremarkinger skal kunne leve hele livet i vårt lokalsamfunn. Kommunen skal legge til rette for en aktiv alderdom med flere boliger tilpasset eldre. Pleietrengende skal møte en god helsetjeneste, sosialt og aktivt liv, smakfulle måltider og riktig medisinbruk.

2. Det viktigste først

En voksende stab på rådhuset løser ikke problemene til Aremark kommune. Vi må prioritere skolen og helsetjenestene.  Aremark Høyre vil satse på kommunens primæroppgaver, og jobbe for å redusere skattene og avgiftene.

3. Du skal få beholde mer av egne penger

Det blir stadig dyrere å bo i Aremark. De kommunale avgiftene øker, og eiendomsskatten er nylig økt kraftig.  Høyre vil holde skatte- og avgiftsnivået nede, slik at den enkelte familie beholder mer av sine egne penger. Du vet selv best hva som er velferd for deg!

4. Aremark skal være en JA-kommune

Innbyggerne skal møtes med respekt og positivitet. Saksbehandlere i kommunen skal lete etter argumenter for å si ja, og ikke nei. Informasjon skal være lett tilgjengelig og frister for saksbehandling skal overholdes. 

5. I Aremark skal vi løfte alle barn

Aremark Høyre vil at alle elever skal oppleve inkludering, trygghet og mestring i sin skolehverdag. Aremark-skolen skal løfte alle elever slik at de kan innfri sine drømmer og ambisjoner. Vi skal ha høy faglig kompetanse hos lærerne og tilby videre- og etterutdanning.

6. Folkets stemme

Høyre skal være folkets stemme inn mot kommunen, ikke kommunens stemme ut mot folket. Høyre taler din sak.