Alt vi gjør skal gjøre det bedre for innbyggerne


I dag er det 14 måneder til vi skal gå til stemmeurnene igjen. Det er mitt håp at Høyre skal bli valgets vinner, og min ambisjon er å bli ordfører i Arendal. Som ordførerkandidat har jeg ett hovedmål, og det er:
Alt vi gjør, skal gjøre det bedre for innbyggerne våre.

Linda Dagestad Øygarden, Arendal Høyres ordførerkandidat til kommunevalget 2023

Jeg er nå inne i min tredje periode som lokalpolitiker, og jeg er mer motivert enn noensinne etter at jeg 8.juni ble valgt som Høyres ordførerkandidat. Det er en stor tillitserklæring som gjør meg både ydmyk og stolt.

Nå skal vi videreføre den allerede pågående prosessen med å utarbeide Høyres program for at Arendal skal utvikle seg til det beste for barn, unge familier, eldre – og samfunnet for øvrig. Vi har et sterkt lag som gjerne vil bidra til å skape vekst og utvikling i byen vår. Med vår samlede erfaring, kompetanse og entusiasme skal vi svare på de utfordringene kommunen står overfor, og gripe de mulighetene vi har. Det skal vi fortelle mer om når programmet for 2023 til 2027 er fastlagt.

Vi er folkets tillitsvalgte

Men allerede nå vil jeg gjerne dele noen av mine tanker og kjernesaker med våre lesere. Politikk handler om visjoner, vilje og evne til å prioritere. Vi har som politikere et stort ansvar for å gjøre de riktige valgene. Vi er folkets tillitsvalgte, og vi skal tjene fellesskapet på beste vis.

Høyre vet og har respekt for at det er i lokalsamfunnene folk lever sine liv, og at det er her vi bygger grunnlaget for fremtiden. Derfor er det viktig at alle gode krefter får være med på å gjøre lokalsamfunnet bedre. Det gjelder også for Arendal. For vår kommune er mer enn ordføreren, bystyret og posisjonens foretrukne løsninger. Vi har mange hensyn å ta, og vi vet at det er mange som må inkluderes for at vi skal få ønsket vekst og fremgang. Vi trenger de store næringsaktørene, og vi er avhengige av de små og mellomstore bedriftene og modige gründere. Og selvsagt må vi ha med oss den ressursen og det mangfoldet som de frivillige organisasjonene representerer. Ved å invitere til samarbeid gjennom åpne og gode prosesser, skaper vi økt innsikt. Økt innsikt gir bedre beslutningsgrunnlag, og åpenhet bygger tillit.

Tid for klimahandling

FNs nye klimarapport gir oss et tydelig signal – det er tid for klimahandling. Vi må ta vare på kloden vår, og ivareta generasjonsperspektivet, og vi må få med oss alle på det grønne skiftet. FNs bærekraftsmål gir klare føringer for hva som bør prioriteres for å sikre en bærekraftig utvikling både globalt og lokalt. De 17 målene sikter mot å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi skal ta vår del av ansvaret for et bærekraftig og inkluderende lokalsamfunn.      

Næringsutvikling og velferd henger sammen!

For Høyre og for meg er det overordnet viktig å aktivt møte de store utfordringene Arendal har knyttet til levekår. Det krever et bredt samarbeid både innenfor det politiske miljøet og mellom politikk og næringsliv – for næringsutvikling og velferd henger uløselig sammen.

Det er et vekstkraftig næringsliv med givende og trygge arbeidsplasser som danner grunnlaget for trivsel og fremgang i en kommune. Derfor må vi i Arendal benytte den unike muligheten vi nå har til å skape vekst gjennom satsing på næringsutvikling. Både på batterifabrikken og på andre store virksomheter, som med utgangspunkt i Arendal, arbeider internasjonalt. Og vi må ikke glemme de mange mindre og mellomstore bedriftene som først og fremst betjener det norske og det lokale markedet. Også disse fortjener vår oppmerksomhet og vår anerkjennelse.

Det er et sterkt og vekstkraftig næringsliv som først og fremst bidrar til vår velferd. Ved å tilrettelegge for grønn industri og næringsutvikling, vil vi ta viktige steg på veien mot å løse levekårsutfordringene.

Både hode og hjerte

For å skape en god fremtid må vi som politikere vise mot og handlekraft. Vi må drømme, vi må våge, vi må gi håp – og vi må tørre å forandre for å bevare det gode i lokalsamfunnet vårt. Et godt lokalsamfunn kjennetegnes av at vi setter pris på og heier på menneskers engasjement og innsatsvilje. Vi skal unne hverandre fremgang og suksess, og vi må evne å ta vare på våre mest sårbare medmennesker. Vi politikere må kort sagt ha både hode og hjerte med oss.

For Høyre og meg er det viktig å hver dag jobbe for at det skal bli bedre å bo, gå på skole, ha fritiden sin, arbeide og leve hele livet her i Arendal – både for dagens innbyggere og for kommende generasjoner.    

God sommer!
Sommerlig hilsen fra Linda Dagestad Øygarden