Politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Syv gode grunner til å støtte Høyre i Arendal

Høyre vil sørge for at Arendal utvikler seg til beste for barn, unge, familier, eldre og alle som bor her. I Høyre har vi tro på enkeltmennesket, næringslivet og samfunnet i felleskap. Det gir veksten vi trenger for å utvikle tjenestene våre.

Høyre skal gi muligheter for alle!

Les programmet vi gikk til valg på

Her kan du laste ned Arendal Høyres valgprogram for 2023 – 2027: