Ap og posisjonen har ikke lyktes med å bygge en eneste ny sykehjemsplass

Det er denne kunnskapen om utbygging på Saltrød som Høyre har tatt på alvor.

Det er et stort behov for å bygge sykehjemsplasser i Arendal, og Høyres ordførerkandidat Linda Øygarden gikk tirsdag ut og anbefalte å stanse det videre arbeidet med planlegging og prosjektering av nytt bo og omsorgssenter på Saltrød, på bakgrunn av at stadig økende utfordringene med både grunnforhold og trafikkstøy.

Dette har ikke vært en enkel beslutning, da Høyre har hatt tro på Saltrød som lokasjon, men nå vi nå ser hvilke utfordringer som vokser fram er det viktigste for oss å få på plass sykehjemsplasser til våre innbyggere så raskt som mulig.

Kommunedirektøren sa 23.3.23 til et samlet bystyre at hun også anbefaler å pause videre planlegging og prosjektering på Saltrød og at hun snarlig vil legge fram en sak for bystyret der administrasjonen vil utarbeide en plan for kommunens totale behov for omsorgsboliger og sykehjem for perioden 2024–2035. Det støtter Høyre, samtidig som vi parallelt vil utrede mer eller mindre ferdig regulerte sentrumsalternativer. Her peker vi på både kunnskapshavna eller Fløyheia. Dette haster, og vi har ikke mer tid å miste.

Arbeiderpartiet fremstår som både sinte og frustrerte fordi både Høyre og kommunedirektøren vil stanse prosjektet på Saltrød. Arbeiderpartiet beskylder Høyre for å ville privatisere nytt bo og omsorgssenter. Vi må her minne Arbeiderpartiet på at målet til Høyre alltid vil være å levere på lovpålagte tjenester til våre innbyggere, og Arendal trenger nytt bo og omsorgssenter raskt! Utfordringene på Saltrød tomten bør bekymre Arbeiderpartiet mer, og når vi får denne kunnskapen så må vi faktisk ha evnen til å stoppe opp og se på andre realistiske løsninger.

For realiteten er at vi trenger å starte bygging og ferdigstille et nytt bo og omsorgssenter i 2026 som vedtatt.  Vi undres derfor over Arbeiderpartiets sterke reaksjoner, og om vi har hatt ulikt mål for å bygge på Saltrød i utgangspunktet. Når roen senker seg bør Arbeiderpartiet heller forklare hvorfor det har tatt så lang tid og hvordan de nå tror de vil klare å bygge et nytt bo og omsorgssenter på Saltrød med dagens store utfordringer?

Medlemmene i referansegruppen ble informert den 10. mars om at tomta gjør prosjektet meget krevende å realisere. I denne gruppen sitter også gruppeleder i Arbeiderpartiet, Atle Svendal. Leder av referansegruppen Erik Fløystad (SP) var meget tydelig på at nå måtte det tenkes nytt.

Etter flere utredninger fremkommer det kunnskap om mange negative forhold som omhandler blant annet myrområde, verdifull eikeskog, eier av senteret er ikke interessert i å rive og bygge nytt senter/utvikle dagens senter, det er utfordring med plasseringen på tomten, en tomteeier vil ikke selge sin tomt og den må eksproprieres. Det er utforinger med parkering til ansatte og besøkende, samt kjøkken og vaskeri. Senior plussboliger er det ikke plass til. Og det viser seg at alle beboerrommene mot FV 410 vil ligge i støysone rød. Det er denne kunnskapen Høyre har tatt på alvor!

Arbeiderpartiet og resten av posisjonen har snart sittet ved makten i Arendal i 8 år og har ikke bygget en eneste sykehjemsplass. Det er kritikkverdig! Høyres har valgt å følge fjellvettreglene, det er ingen skam å snu.

Vi håper det ikke vil gå prestisje i saken på vegne av alle de som venter på å få en sykehjemsplass. La oss sammen se på de gode mulighetene som ligger i en ferdig regulert sentrumslokasjon.

Det haster.

Linda Øygarden og Geir Fredrik Sissener