Arbeiderpartiet er da ikke noe styringsparti i Arendal!

Arbeiderpartiet (AP) i Arendal har tydeligvis en strategi hvor man skal kritisere Høyres politikk for på den måten å ta oppmerksomhet bort fra egen politikk.

Benedikte Nilsen Glommen, Linda Dagestad Øygarden (ordførerkandidat), Nina Roland og Roar Daniel Gundersen.

De har lagt vekt på hva de selv definerer som et «styringsparti» og at de mener at alle partiene skal stemme samlet i alle saker!

Det sistnevnte er helt absurd i et lokaldemokrati med personvalg! Under kommunevalg er det den enkeltes bosted, velgerkontakt, alder, erfaring, yrkesbakgrunn, partitilhørighet, politisk engasjement osv. som avgjør om vedkommende velges til bystyret. Således kan hver enkelt inngå i et flertall av bystyret som sikrer det utfallet et flertall av innbyggerne ønsker i en sak.

Slik fungerer det tydeligvis ikke i Arendal AP! Her er man nødt til å stemme slik flertallet av bystyregruppa vil at man skal stemme, selv om en fristilling av representantene kunne ha gitt et annet reelt demokratisk flertall for en sak i bystyret.

Det er et politisk prinsipp som sier at du skal prate om deg selv egen politikk! Vi skal fortsette å fokusere på Høyres politikk og innbyggernes ønsker. Vi gir oss ikke i kampen om sykehus, sykehjem eller byutvikling, og vi takker for at AP i innlegg etter innlegg tar opp Høyres politikk. Men vi tillater oss for denne gangs skyld å sende ballen tilbake mot Aps egne prosesser.

Hove-saken har tydelig vært en vond sak for flere i AP. Og ut fra deres uttalelser fra talerstolen, så har det spesielt plaget dem at Høyre har vært delt i denne saken. Slik har AP blitt sittende som den store garantisten for at det IKKE ble noe LNF på Hoveodden. Vi forstår at AP gjerne vil slippe noe av dette ansvaret, men Høyre var delt nettopp ut fra at hver enkelt representant er lojal mot sine velgere. Det er nettopp det som gjør oss til et styringsparti i et lokaldemokrati.

Vi vil styre ut fra det som hver representant synes er rett politikk for innbyggerne. Av og til kan det variere fra representant til representant, slik som i Hove-saken. Men i de aller fleste sakene så er det sammenfallende internt i gruppa, basert på felles meninger og program.

Men for AP må hele deres bystyregruppe tvinges til å stemme likt slik at de selv kan definere seg som et styringsparti. Men hva er egentlig et styringsparti? For det første så må det jo være å ta ansvar der og da. Forholde seg til de til enhver tid gjeldende forutsetninger. Da blir det spesielt at man hele tiden legger skylden på alle andre, og spesielt Høyre!

Og hvorfor så opptatt av andre når man selv ikke har klart å samle en stabil posisjon i Arendal? AP i Arendal er ikke noe styringsparti selv om det er blitt deres valgkampsak. De stilte seg til og med bak at det ble vedtatt en ulovlig handlingsplan under budsjettmøtet for 2023.

Om man er et styringsparti, så har man ansvar for politikken rundt fremtidige behov i kommunen. Det haster med nytt sykehjem og nye boliger i Arendal. I sak til bystyret 27. april, foreslår kommunedirektøren at prosessen rundt sykehjem på Saltrød avsluttes. Rammebetingelsene er endret. Dette kom helt overraskende på AP som har satt med posisjonen gjennom de fire årene som prosessen har pågått. Vi har også vedtatt store boligfelt som vil være svært kjærkomne for Arendals behov. Disse ønsket i utgangspunktet ikke AP.

Og nettopp fordi AP virker mer opptatt av andre enn seg selv, så kommer de sikkert raskt til å svare på dette innlegget med nye anklager mot Høyre. Det må de gjerne få lov til. Vi velger nå å rette fokus på vår egen politikk og det som er viktig for innbyggerne.

Arendal Høyre-representanter
Linda Dagestad Øygarden, Benedikte Nilsen Glommen, Nina Roland, Roar Daniel Gundersen

Leserinnlegg i Agderposten