Arbeiderpartiet styrer ikke i Arendal, de bare later som!

Et styringsparti skal ta ansvar for egen politikk. Arbeiderpartiet i Arendal har stort sett brukt denne valgkampen til å kommentere Høyres politikk. De frykter tydeligvis at vår politikk er et godt alternativ til deres manglende resultater.

Høyres kandidater Benedikte Glommen og Roar Gundersen.

Etter å ha hatt posisjonen og ordføreren i hele 8 år, så skulle man jo tro at de kunne vise til konkrete resultater innenfor de viktigste samfunnsområdene. Det kan de ikke! Derfor angriper de heller Høyres politikk. Etter 8 år med AP ved makta kan jo velgerne selv evaluere!

I et innlegg i Agderposten 29.8.23 skriver ordføreren at AP startet en prosess for 8 år siden. Hvorfor ser vi så lite til den? Ut fra Aps valgløfter nå ved dette valget, så virker det nesten som om de vil starte helt på nytt. Det skjønner vi godt!

Eldreomsorg: Gjennom de siste årene har vi lest mye om at det vil bli enda vanskeligere å bli eldre i Norge. Allikevel har ikke AP skapt en eneste ny sykehjemsplass i Arendal de siste 8 årene. Kommunen har 30–50 personer på venteliste til sykehjemsplass, mens det f.eks. i Kongsberg er null. Den som har ventet lengst i Arendal har ventet i 450 dager.

Boligbehov: Arendal vil gjennom etableringen av Morrow, få et stort boligbehov i løpet av få år. Allerede i dag er leiemarkedet sterkt presset. Allikevel har AP både stemt imot og stemt for å redusere flere boligprosjekter, samtidig som det har skjedd lite innenfor leiemarkedet.

Skolene: I denne valgkampen prater AP om en ny standard for skolene, uten at de kan vise til hvordan denne skal gjennomføres. Faktum er at skolene i Arendal er kraftig underfinansierte. Det mangler 140 millioner koner. Og hvor har denne «nye standarden» vært de siste 8 årene?

Offentlig og privat samarbeid: AP- regjeringen har sagt klart ifra at folk må ta mye større ansvar for egen helse. Hvorfor klager AP da på at folk tegner private helseforsikringer? Og hvorfor velger man å gå så kraftig til angrep på alle de private institusjonene som har vært med på å bygge opp landet? Høyre vil da ikke at private skal overta, men vi ønsker et samarbeid med det offentlige som skal styrke tjenestetilbudet i kommunen!

Fastlegekrisen: I valgkampen går AP ut med at de skal jobbe for fastleger i Moland. Men hvorfor har de ikke «jobbet for» disse de siste 8 årene? Nå virker løpet kjørt for både Moland og Tromøy. Fastleger i Arendal uttaler at AP ikke har vært interessert i å lytte til deres sak.

Helsehus: AP sier i valgkampen at de er garantister for nytt helsehus på Saltrød i 2026. De har hatt 8 år på seg allerede uten at noe har skjedd. Nytt helsehus på Saltrød ble vedtatt for 5 år siden uten at et spadetak er gjort enda.

Nærområdene: AP har flere ganger stadfestet at utkantområdene i Arendal svekkes. MEN hvem er det som har satt ved makten i Arendal de siste 8 årene? Allikevel legger de skylden på Høyre. I 2019 tok AP f.eks. tre boligområder i Kilsund ut av arealplanen. Under årets rullering stemte de imot flere boligfelt på Tromøy øst og andre steder. Dette er områder som virkelig kunne ha bygget opp under nærområdene og ikke minst nærskolen.

Næringspolitikk: I denne valgkampen skryter AP at de er garantisten for næringsutvikling i Arendal. Hvorfor er ikke næringslivet helt enige i dette? Og hvorfor tar de da omkamp på allerede igangsatte prosjekter? Noen bedrifter i Arendal klager over at de ikke har mulighet til innleie av arbeidskraft. Samtidig leser de at de største AP-styrke kommunene i Norge leide inn helsetjenester for over en milliard i 2022.

Byutvikling: Vi to har i flere år både foreslått og tatt initiativ til en rekke tiltak for å utvikle og forskjønne byen. AP har ikke tatt noen av disse videre, eller støttet opp under dem!

Grøntområder: Høyre og AP inngikk et godt forlik om Markagrenser i 2019. Vi foreslo til og med flere områder. Siden har ikke AP foreslått noen som helst utvidelse til flere slike områder. Allikevel angriper de Høyre for ikke å satse på grønne områder?