Arendal er nødt til å få opp farta i boligsatsing og reguleringsarbeid!

Mange har ventet lenge nå.

Bystyregruppa i Arendal Høyre (f.v.): Erik Johan Tellefsen Lindøe, Gunn Haga Brekka, Benedikte Nilsen Glommen, Roar Daniel Gundersen, Linda Dagestad Øygarden, Kristoffer Lyngvi- Østerhus, Geir Fredrik Sissener, Haagen Severin Poppe, Nina Roland. FOTO: TORE ELLINGSEN

Nylig vedtok bystyret en arealplan som var sterkt begrenset i forhold til de intensjonene man hadde ved oppstart. Årsaken til dette var todelt. For det første så hastet med å få på plass viktige næringsområder og for det andre så hadde Statsforvalteren klare innvendinger mot flere foreslåtte boligprosjekt.

Bare det at arbeidet med denne arealplanen drøyde tre år fra vi i Høyre begynte å mase om oppstart til man endelig kom i gang, forteller sitt om at vi har for dårlig fart i Arendal.

Det kan tilsynelatende virke som om vi har kontroll i dag. Men folk som ønsker å skape noe må vente unødig lenge! Samtidig vil Morrow-effekten snart komme brått på oss. Morrow har allerede startet store rekrutteringsprosesser for arbeidere. Mangel på boliger og langsomme reguleringsprosesser kan bli et stort problem for Arendal og det kan skape begrensninger for den veksten vi er blitt forespeilet.

Lokale eiendomsutviklere vil kunne tape i konkurransen med bolig- og næringsprosjekter i nabokommunene. Vi ønsker da mest mulig utvikling og bosetting i egen kommune?

Bystyret i Arendal ønsker nytt sykehjem i løpet av 2026. Administrasjonen har opplyst at dette vil være umulig dersom man skal regulere tomt på Saltrød. Posisjonen i Arendal, som selv sitter med det politiske ansvaret, har til og med stilt spørsmål om hvorfor det tar så lang tid å regulere en slik en tomt i Arendal.

I 2022 gikk det i snitt 587 dager fra oppstartsmøte for ulike planforslag til endelig vedtak i Bystyret i Arendal. Nå er ikke dette unikt for Arendal, for i snitt har saksbehandlingstiden for kommuner i Norge økt med 200 dager bare siden 2016. Men nettopp på grunn av Morrow, så vil vi kunne merke det så mye tydeligere her om vi ikke får gjort noe med det!

Vi er bare helt nødt til å skru opp tempoet! Vi har også lovet alle de som sendte innspill til rulleringen av arealplanen, at vi skal starte en ny rullering umiddelbart. Her må vi holde ord. Mange har ventet lenge nå. Høyre vil starte dette arbeidet umiddelbart etter at nytt bystyre er valgt til høsten. Det kan ikke drøye denne gangen! Innbyggerne våre fortjener bedre!

Erna Solberg og Høyre nasjonalt har startet en kampanje for å pålegge alle Høyre-styrte kommuner å få ned saksbehandlingstiden. Vi skal være aktive politikere fra første stund om vi får makta, og vi skal hente opp ventende saker for å få dem konkludert.

Vi må være en kommune som innbyr til satsing og som viser dette gjennom raske og gode prosesser. Dette gjelder både for byggesaksbehandling for den jevne innbygger og for større reguleringsplaner for eiendomsutviklere. Samtidig må vi oppdatere våre næringsstrategier og overordnede planer slik at de bygger opp under dette.

For Arendal vil dette være helt essensielt i tiden fremover. Vi vil være helt nødt til å få ned saksbehandlingstiden for byggesaker og reguleringsplaner. Det vil gjøre det så mye lettere for våre innbyggere og de som satser i kommunen.

Hilsen Arendal Høyre ved:

Ordførerkandidat Linda Dagestad Øygarden, gruppeleder Geir Fredrik Sissener, medlemmer av Planutvalget Roar Daniel Gundersen og Benedikte Nilsen Glommen.