Vi krever at posisjonen tar ansvar for eget budsjett!

I Arendal gikk Høyre til valg på en trygg eldreomsorg hvor vi ønsket å kutte ventelistene til kort og langtidsplasser. Dessverre tapte vi valget, og blir stående å se på Arbeiderpartiet presse frem et helsehus til svimlende 1,2 milliarder kroner, et prestisjeprosjekt som stadig blir skjøvet ut i tid. Når varaordfører Inger Brokka de Ruiter (SV) og gruppeleder Nina Jentoft (Ap) attpåtil tar til gatene med megafon mot eget budsjett og kommunedirektør under paroler som «stopp galskapen» og «ta ansvar», lurer de sine velgere! Det er vanskelig å forstå hvordan de samme politikerne i bystyremøtet før jul vedtok å legge ned Solhaug. Det er tross alt nevnt hele åtte ganger i budsjettet at man skal spare 12,8 millioner hvert år fra 2024 på dette grepet. Slik dobbeltkommunikasjon skaper både usikkerhet og utrygghet for pasienter og pårørende. 

Geir Fredrik Sissener, bystyret og medlem utvalg helse og omsorg (f.v.); Nina Roland (H), bystyret og formannskapet; Haagen Poppe, gruppeleder; og Amalie Kollstrand, 1. vara bystyret og medlem utvalg helse og omsorg.

Posisjonen må ta ansvar!

Det er faktisk slik at det er posisjonens ansvar å finne inndekning og prioritere innenfor budsjettet. Vi har en forventning om at de er våkne og vet hva de selv vedtar. Kommunedirektøren uttalte i Formannskapet at hun selv har holdt ordfører fortløpende orientert. Er det slik at ordfører ikke informerer varaordfører og egen gruppeleder? Det er like alvorlig om posisjonen ikke har fått med seg vedtaket eller at de rett etterpå snur når det varsles om fakkeltog fra bekymrede innbyggere. Posisjonen har allerede vedtatt et uansvarlig budsjett uten inndekning, og ber nå kommunedirektøren finne enda mer penger. Dette er et politisk ansvar de må ta selv.

Solhaug skal fortsette å være et sted for byens eldre

Vi vet at det står ca. 43 personer i kø for å få omsorgsbolig. Høyre støtter derfor at Solhaug bygges om til dette formålet. Samtidig støtter Høyre kommunedirektøren og de tillitsvalgte i deres synspunkt om at alvorlig syke pasienter ikke kan være på Solhaug. De som nå flyttes, skal flyttes til et høyere og bedre omsorgsnivå. Det er viktig å merke seg at Solhaug opprinnelig ble bygget som et aldershjem, ikke et sykehjem. I en tilsynsrapport fra Statsforvalteren i 2019 konkluderes det klart med at Solhaug ikke er et egnet sted for alvorlig syke pasienter. 

Det er ikke bygget én eneste ny sykehjemsplass i løpet av åtte år

Det er lite som tyder på at posisjonens prestisjeprosjekt med nytt sykehjem på Saltrød, til en anslått kostnad på minst 1,2 milliarder kroner, vil bli bygget i løpet av denne perioden. Tomten er enda ikke regulert og byr på mange utfordringer. Høyre er svært skeptiske til både tidsplanen og ressursbruken. Vi vil i stedet bygge ut ved eksisterende sykehjem, hvor det kun trengs mindre reguleringsendringer og hvor nødvendig infrastruktur er på plass. Dette vil gå betydelig raskere og være langt mer kostnadseffektivt i en kommune som allerede sliter med svært høy gjeld. 

Hva blir den neste saken?

Arendal kommune gikk med 60 millioner i minus i 2023, og posisjonen budsjetterer med store underskudd hvert eneste år fremover. Høyre er redde for at det kommer flere saker som dette, hvor posisjonen går vekk fra egne budsjettvedtak og skylder på kommunedirektøren når faklene kommer. Som varaordføreren ofte sier: Dette er en politikerstyrt kommune, og da må man også ta ansvar i vanskelige prosesser og ikke kaste kommunedirektøren under bussen! 

Høyre krever at posisjonen tar ansvar for eget budsjett. Vi ønsker en saklig og faglig forankret debatt om hvordan vi sammen kan bedre eldreomsorgen. Det er på tide å levere til våre innbyggere! Invitasjonen er herved sendt til Arbeiderpartiet og posisjonen.

Haagen Poppe (H), gruppeleder 
Nina Roland (H), bystyret og formannskapet
Amalie Kollstrand (H), 1. vara bystyret og medlem utvalg helse og omsorg
Geir Fredrik Sissener (H), bystyret og medlem utvalg helse og omsorg