Arendal Høyre vil redusere eiendomsskatten – til det beste for innbyggerne

Den økonomiske hverdagen har blitt langt tøffere for folk flest de siste to årene. Det er mange årsaker til dette. Men faktum er høyere boligrente, dyrere matvarer, økte strømpriser og høyere avgifter. Det betyr mindre å rutte med for den enkelte husholdning.

Linda Øygarden og Geir Fredrik Sissener.

Høyre har en økonomisk politikk, både nasjonalt som lokalt, som gjør at den enkelte husholdning skal få mere å rutte med.

Hva kan så gjøres lokalt her i Arendal? Jo vi kan gjøre noe med bla. eiendomsskatten. Den er altfor høy! I 2020 fikk Arendal kommune inn 97 mill. eiendomsskatten.  Det budsjettet var Høyre med på og fikk det redusert fra 115,39 mill. i 2019. Posisjonen ledet av Ap, økte så igjen eiendomsskatten. I 2022 ble inntektene fra eiendomsskatt på 146,47 millioner.

Det er en økning på hele 49,47 millioner og som tilsvarer en økning på 51%! I programmet vårt står det følgende: «Arendal Høyre ønsker å drifte kommunen bærekraftig og sikre tjenester med god kvalitet uten eiendomsskatt, og vi vil jobbe langsiktig for å avvikle den.» Dagens posisjon mener de «trenger» eiendomsskatten for å sikre gode tjenester. Det argumentet mener vi ikke holder. Eiendomsskatten har blitt en sovepute for blant annet Arbeiderpartiet! Men med gode løsninger og gode prioriteringer, så kan eiendomsskatten reduseres og til sist kuttes helt. Vi skal fornye, forenkle og forbedre våre tjenester og der innbyggernes behov står i fokus. Høyre vil alltid prioritere våre viktigste tjenester som barnehage, skole, eldreomsorg, helse, rusarbeid, utenforskap, forebyggende arbeid, samt arbeid for sårbare mennesker. Eiendomsskatten er en usosial og urettferdig skatt. Eiendomsskatten på hus og hytter tar ikke hensyn til hverken inntekt eller formue. Det er en ekstra skatt på toppen av all øvrig skatt. Mange som har arvede hus med stor tomt og god beliggenhet, er kanskje minstepensjonister og sliter med å betale. Noen klarer ikke eiendomsskatten og har måttet selge huset. Eiendomsskatten ble innført i år 2000 og skulle være av midlertidig art. Nå har det gått 23 år. Da er det på tide å gjøre noe med eiendomsskatten. Vi trenger et politisk skifte i Arendal nå. Ha et riktig godt valg alle sammen.

Linda D. Øygarden, ordførerkandidat Arendal Høyre og bystyrerepresentant. Haagen Poppe, 2. kandidat Arendal Høyre og bystyrerepresentant. Nina Roland, 3. kandidat Arendal Høyre og bystyrerepresentant. Geir Fredrik Sissener, 15. kandidat Arendal Høyre og gruppeleder.