Årshjul 2024

Årshjulet viser Arendal Høyres aktiviteter i 2024.
Vi håper å se deg på medlemsmøtene utover året!

 • 15.01   Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom) 
 • 25.01   Bystyremøte 
 • 29.01   Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom) 
 • 31.01  Delegasjonsmøte kl 16 før fylkesårsmøtet (Per Jakobs kontor) 
 • 31.01  Medlemsmøte, åpent, Møte med Ola Svenneby 
 • 02.02  Fylkesårsmøte Kristiansand, to dager 
 • 12.02 Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom) 
 • 13.02  Medlemsmøte om bl.a. kjernekraft, Grimstad 
 • 014.02 Styremøte 
 • 26.02   Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom) 
 • 29.02   Bystyremøte 
 • 01.03   Start nominasjonsprosessen, stortingsvalget 
 • 11.03   Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom) 
 • 13.03  Styremøte 
 • 21.03  Medlemsmøte, felles, Tvedestrand, idedugnad om stortingsprosessen 
 • 25.03   Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom) 
 • 04.04   Bystyremøte 
 • 08.04   Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom) 
 • 10.04  Styremøte 
 • 16.04  Medlemsmøte i Arendal, Felles og åpent, Om Ytringsfrihet, 
 • 22.04   Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom) 
 • 02.05   Bystyremøte 
 • 06.05   Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom) 
 • 08.05  Styremøte 
 • 20.05   Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom)
 • XX.05 Medlemsmøte, felles, uavklart tema 
 • 03.06   Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom) 
 • 12.06  Styremøte 
 • 13.06   Bystyremøte 
 • 14.06   Sommerfest 
 • 17.06   Gruppemøte, Arendal Kulturhus kl 18 (komiterom) 
 • ****
 • 11.09  Styremøte (spesielt invitere til verksted i okt/nov: Program/resolusjoner) 
 • XX.09  Medlemsmøte?
 • 09.10  Styremøte (velge valgkampansvarlig for stortingsvalget?)
 • 15.10   Minne om rapporter til årsmøtepapirene 
 • XX.10  Medlemsmøte? 
 • 01.11   Nominasjonsmøte Agder Høyre
 • 07.11   Frist innkalling 
 • 14.11   Frist årsmøtepapirer 
 • 28.11  Årsmøte