Dans, dans, dans oppå bordet!

Arendal Høyre mener eldre skal ha egne treningssentre, mulighet til å «henge rundt» danse på lokalet og dra på sommerleirer.

Her demonstrerer Høyre-politikerne Benedikte Nilsen Glommen og Roar Daniel Gundersen hvor gøy det kan bli hvis eldre får danse på bordene.

Selv om politikerne lover å satse på eldrepolitikk, så tyder jo uttalelser og prognoser fra regjering og spesialister på at det bare vil bli vanskeligere å bli eldre.

For hva slags håp ligger det i stadig å få høre at man må bo hjemme mye lenger, at man må ta større ansvar for egen helse og at de pårørende i mye større grad må stille opp. Og hva slags håp sitter man med når politikere aldri klarer å innfri valgkampløfter om å satse på eldreomsorg.

Dette fører jo til at eldre mister håpet om en god alderdom! De yngre velger i større grad å skyve bekymringene om alderdommen foran seg. Yngre glemmer at man midt i livet også må forberede seg til å bli eldre. Alderdom er blitt et belastende begrep fremfor en betegnelse på en livsepoke som også er full av muligheter.

Hvorfor «parkere» eldre fremfor å aktivere dem? Eldre må føle seg viktige og bli lagt merke til. Vi må tilrettelegge for aktiviteter og fellesskap, treningssentre for eldre, aktivitetskort, muligheter til å samles og «henge rundt», dans på lokalet, nye og spennende bofellesskap, opplæring i bruk av teknologi, sommerleirer for eldre, ja rett og slett hvordan holde de eldre i Arendal unge i kropp og sjel! De må få lov til å danse på bordet! Alle må få muligheten til å komme hjem fra noe fremfor å bli sittende hjemme fra noe.

Man prater så mye om at de eldre må bo hjemme lenger. At samfunnet skal hjelpe dem der. Men for mange er jo dette ensbetydende med mer usikkerhet, strev og ensomhet. Og hvor langt kan vi egentlig tøye begrepet og den perioden det dreier seg om å bo hjemme lenger?

Vi vet at andelen eldre i befolkningen øker! Disse prognosene skulle tilsi en sterk prioritering av dette området allerede nå. Men i Arendal har det egentlig skjedd små endringer rundt eldreomsorg de siste valgperiodene! Vi var nær å få statlig finansiert eldreomsorg, noe som også samlet de fleste politiske partiene. Men så tok den nye regjeringen dette bort.

Hjemmesykepleien vår gjør en fantastisk jobb for dagens eldre og kommunen tilbyr stadig mer sammensatte og tilpassede omsorgsbehov. Men nå må vi virkelig begynne å ta tak i alle de andre elementer som samlet kan gi de eldre et håp om en god alderdom.

Politikerne må ha de eldre som tema hele tiden. Dette må løftes på hvert gruppemøte, hvert bystyremøte og i mange debatter. Det er f.eks. få debatter om eldre under årets Arendalsuka. Det lille man har valgt å ha fokus på der er nettopp det med å bo hjemme lenger og ta ansvar for egen alderdom. Momenter som tar håpet bort fra de eldre om man ikke styrker mange andre tiltak. Hvorfor er ikke spørsmålet om mening og håp eget tema. Hva vil gi de eldre nytt håp?

Forberedelse til alderdom må være tema blant unge. Vi må ikke bare gi råd om hvordan man sparer penger til alderdommen, men også hvordan man forbereder seg fysisk og psykisk. Og folk må vite at det å stoppe fysisk aktivitet i 40–50 åra straffer seg i alderdommen. Vi må ha tiltak mot aldersrelaterte tap og selvhjelpstiltak. Man skal mestre depresjon, ha en god hverdag og et godt liv. Vi må gi livet og alderdommen håp.

Og vi må prate med de eldre. La dem være med på å avgjøre. Hva synes de eldre selv om å måtte bo hjemme lenger? Håp er essensielt i livet! Hva slags håp har de egentlig om en god alderdom? Vi synes selv at Høyre har et godt valgkampprogram for å styrke de eldre. Men la program være program. Partiene må sammen finne løsningen slik at de eldre får håpet tilbake.

Roar Daniel Gundersen, Benedikte Nilsen Glommen
Arendal Høyre