Den kvinnelige gründerdrømmen

nn Mange kvinner har et drøm om å etablere egen virksomhet. Hvorfor skal det bare bli med drømmen? Andelen kvinner som starter egen virksomhet er på vei opp, men det går for sakte.nArendal trenger innovasjon og nyetableringer. nnnnn n

nn Kvinnene i Arendal Høyre ønsker å bidra til at flere kvinner våger å satse, og å skape sin egen og andres arbeidsplass. Vi trenger modige, risikovillige kvinner med gjennomføringskraft som viser vei for andre. Det fins gode muligheter for mentortjenester og nettverk. Det må jobbes enda mer med å øke tilgang på investorer og risikovillig kapital for kvinnelige etablerere.

n

Næringslivet trenger etablerer- og vekstkompetanse fra kvinner så vel som menn.

n

Unge jenter kan øve seg på å starte bedrift i utdanningen gjennom elev-, ungdoms- og studentbedrifter. På videregående skoler er det nesten like mange gutter og jenter i ungdomsbedriftene som er registrert i Ungt entreprenørskap. Deltakerne søker på de ulike stillingene og det har vært flere jenter enn gutter som blir toppledere.

n

Det viser seg at jenter ofte velger ungdomsbedrifter innen typiske «jentefag» som helse- og sosialfagene og sosialt entreprenørskap. Dette kan gi et godt grunnlag for å starte bedrifter som tilbyr nettopp disse tjenestene.

n

Mange kvinner deltar i lederopplæringsprogrammer. Dette kan gi et godt grunnlag for at flere kvinner vil bli trygge på egne kvalifikasjoner i framtiden.

n

Kvinnene i Arendal Høyre vil åpne opp for flere kvinnelige gründere i kommunen vår, og legge til rette for informasjon, motivasjon, oppfølging, støtte og møteplasser.

n

Samfunnetntrenger at kvinner kommer på banen som grundere, bedriftsledere og eiere!

n

n
n