Det må bli lettere å velge kollektivt

Hver dag tar vi en masse valg. Skal jeg kaste colaflasken i søpla eller skal jeg gå til butikken for å pante den? Skal jeg gå til skolen eller sykle? Skal jeg ta bussen eller skal jeg ta bilen til jobb?

Solfrid Helle

Valgene vi tar er ofte avhengig av hvor enkelt det er for oss å gjøre noe. Hvis politikerne har lyst til å påvirke oss til å bli mer miljøvennlige, må de også gjøre valget lettere og billigere.

For folk som bor i midt i en by er valget om å ta kollektivt ganske enkelt. Det er så mye kø at det ikke er vits i å kjøre bil uansett. Det er vanskelig å få parkeringsplasser. Det er så mange busser som går at det er det raskeste.

For oss som bor litt utenfor er det verre. Bussen går ikke når vi trenger den, så det er raskere å ta bil. Bussen er dyr, så det er lettere å få noen til å kjøre dit vi skal. Det er stress å ta kollektiv, for hvis du ikke har planlagt når du skal hjem kan du risikere å stå lenge ute i regnet.

Hvis vi vil gjøre en miljøinnsats er det ikke nok at busstilbudet er bra midt i byene, det må bli bedre overalt. Vi må satse mer på buss, bussen må bli billigere og den må gå oftere. Sånn får vi folk til å ville velge kollektivtransport.

Vi i Arendal Høyre anerkjenner at kommunen ikke stopper ved Eydehavn. Arendal Høyre vil inn på eiersiden i AKT slik at vi kan være med å påvirke hvor rutene skal gå. Arendal Høyre vil ha et prøveprosjekt med minibuss mellom Eydehavn og Kilsund morgen/kveld og helg. Vi ønsker å utvide AKT sin bestillingsbusstjeneste, slik at den strekker seg lengre ut i kommunen. Vi vil ha Dette tilbudet også på indre vei gamle E18, Tromøy øst og Kilsund.

Alt for mange tenker at ting som busstilbudet er det ikke noe å gjøre med, at det ikke handler om politikk, det bare er sånn. Slik er det heldigvis ikke. I år er det kommune- og fylkestingsvalg, og det opp til oss å velge noen som satser på det vi vil ha. Vi vil at flere skal gå, sykle og benytte kollektivtilbud. Derfor må vi gjøre det lettere å kunne velge kollektivt.

Jeg har ikke sertifikat selv, og er storbruker av kollektivtilbudet. Nå er han heldig som bor på Eydehavn hvor bussen går ofte og hver dag i uken. For meg er det enkelt å velge kollektivt, jeg vet bussen går ofte, det er noe jeg vil at andre også skal kunne kjenne på. Det er også en av grunnene til hvorfor jeg velger Høyre.

I dag er dette en del av fylkeskommunens oppgaver og det skal det fortsette å være, men vi må gjøre en jobb, og sammen kan vi gjøre kollektivtilbudet bedre for alle. Derfor vil Arendal Høyre at vi skal inn på eiersiden i AKT slik at vi også kan ha en hånd på rattet når kollektivrutene skal settes opp.

Kenneth Engeland Smith

Solfrid Helle, 11. kandidat for Arendal Høyre og
Kenneth Engeland Smith, 19. kandidater for Arendal Høyre