Det siste vi trenger nå er boplikt i Arendal

Arendal Høyre er imot boplikt og det er mange grunner til det.

Høyre mener at boplikt bidrar til at en kommune blir mindre attraktiv. Ønsker vi virkelig det? Høyre tror på det motsatte, nemlig boglede og bolyst og et marked som fungerer. I en anstrengt økonomi kan vi heller ikke ansette 1-2 personer for å følge opp boplikt. Da vil vi heller bruke penger på en ekstra lærer eller sykepleier.
Høyre medvirket til å avskaffe boplikten i 2014. Vi ønsket med det å fjerne negativ markedsregulering av innbyggernes bolig, samt en forskrift som både er krevende, full av unntak og ikke minst ressurskrevende å følge opp. 

Men nok en gang står boplikt på sakslista i Arendal bystyre. Dette skjer altså i en situasjon der vi nå skal inn en svært spennende industriell utvikling der det forventes flere tusen nye arbeidsplasser, meget høy befolkningsvekst og der vi planmessig skal bygge 500 boenheter hvert år kommende 10 år. AP vil ha boplikt i hele kommunen. Skulle det skje, så vil Arendal bli den største kommunen i Norge med boplikt i hele kommunen. 
Kommunedirektøren anbefaler å ikke gjeninnføre boplikt i Arendal kommune og begrunner dette godt.
Vår påstand er at AP ikke forstår hvor negativt dette vil være for både innbyggerne og ønsket vekst og utvikling. 

Sist gang boplikt var oppe til behandling var i bystyret 18.juni 2020. Det ble et knappest mulig flertall (20/19) med følgende vedtak: «Arendal bystyre finner ikke grunnlag for å iverksette en prosess for å gjeninnføre forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrenseforskrift)». 
Etter å ha tapt votering gikk gruppeleder Atle Svendal fra AP på talerstolen og lovet at de ikke ville ta opp saken igjen i denne perioden. Slik ble det altså ikke….

I dag er det 356 kommuner i Norge. Det blir stadig færre kommuner med boplikt. Det er ikke tilfeldig. Pr. 1.mars 2023 er det 41 kommuner med boplikt i Norge. Flere av disse kommunene har boplikt i kun deler av kommunen. Risør kommune skal nå avskaffe boplikten. 

Ap og SV synes å være mer opptatt av ideologi og evigvarende politiske omkamper enn å ta inn over seg hvordan deres forslag om innføring av boplikt utelukkende vil ha svært negative konsekvenser for Arendal kommune.

Geir Fredrik Sissener, gruppeleder Arendal Høyre
Nina Roland, bystyrerepresentant Arendal Høyre