Fantasifull ansvarsfraskrivelse i Arendal Ap

Ifølge Nina Jentoft kommer ikke lang saksbehandlingstid hos statsforvalteren som en overraskelse for Arbeiderpartiet. Siden dette har ikke er overraskende for Arbeiderpartiet lurer jeg på hvorfor de ikke har gjort noe med det? Arbeiderpartiet har styrt landet side 21. oktober 2021.

Bystyrekandidat Tore Kristian Oland.

Istedenfor prøver hun å gi Høyre skylden. Det står i stil med en rekke andre innlegg, som i hovedsak fokuserer på kritikk av Høyres politikk.

Arbeiderpartiet i regjering klarer tydeligvis ikke å ansette et par ekstra statsforvaltere. Som hun selv påpeker i sin artikkel, statsforvalteren mangler årsverk.  Dette er regjeringens ansvar.

Arendal Arbeiderpartiet har heller ikke lyktes med å bygge helsehuset på Saltrød. Det er riktignok mer komplisert enn å foreta et par ansettelser. De har hatt noen år på å komme i gang med helsehuset, men ingen bygging har startet. Ved å hele tiden angripe Høyres politikk, får de mindre oppmerksomhet om sin egen.

Det er lettere å prate om egen politikk når man har gode resultater å vise til. I Arbeiderpartiets tilfelle er det forståelig at det derfor er bedre å angripe andre sin politikk. Det å gi Høyre skyld for det som er nåværende regjeringens ansvar, er en litt fantasifull ansvarsfraskrivelse.  Hvis dere ikke vil ta ansvar, så bør noen andre ta over. Vi trenger en regjering som kan gi nok ressurser til statsforvalteren eller redusere oppgavene deres. Vi har behov for en ledelse som kan få bygd et helsehus i Arendal. For å få til det trenger vi et skifte.

Tore Kristian Oland
Bystyrekanditat nr. 16 Arendal Høyre