Fastlegekrisen er ikke løst – det ansvaret må regjeringen ta

Fastlegekrisen er ikke over, hverken i Arendal eller nasjonalt.

Linda D. Øygarden, Amalie Kollstrand og Geir Fredrik Sissener i Arendal Høyre krever at regjeringen tar grep rundt fastlegemangelen.

6.juli 2023 kunne Agderposten rapportere at alle de 3 legene ved Moland legesenter på Saltrød har sagt opp sine stillinger.

Det jobbes nå i administrasjonen for å få løst denne saken. Høyre støtter Inger Brokka de Ruiter (SV) om å ha et ekstra formannskapsmøte nå i sommer. Ikke bare for å se på denne saken, men også for å få status og eventuelle utfordringer ved andre fastlegekontorer. Det er nå klart at det ikke er flertall for et ekstra møte i formannskapet. Det er beklagelig at posisjonen med Ap i spissen ikke prioriteter dette!

Høyre ønsker klart å legge til rette og imøtekomme fastlegene slik at Moland legesenter kan bestå og videreutvikles. Høyre jobber for at alle innbyggere skal følge seg trygge på at de har en fastlege! Fastlegeordningen er nå mer enn 20 år gammel og gir gode og viktige tjenester til innbyggerne. Utfordringene med fastlegeordningen er sammensatt og har utviklet seg over tid. Ett av hovedproblemene er at fastlegene har fått overført stadig flere oppgaver. Dette har medført lengre arbeidsdager uten at dette er kompensert økonomisk slik det burde. Mange fastleger ønsker å ha færre pasienter på sine lister for å kunne gi best mulig oppfølging, samt kunne ha tilnærmet «nomal» arbeidsuke. Vaktbelastningen ved legevakt har kommet på toppen av det hele. Det skjønner vi godt. Nå er nytt legevaktsbygg snart klart og det planlegges kommunalt fastlegekontor der. Det vil hjelpe, men er neppe nok. Regjeringen har økt basistilskuddene med ca. 480 millioner for 2023 og som gir 720 millioner i 2024. Det er åpenbart ikke nok. Det var også klare forventninger til økte rammer til fastlegene i revidert nasjonalbudsjett i juni 2023. Det kom ingen ekstra penger. Har ikke regjeringen forstått at vi har en fastlegekrise i Norge?

Så hva gjør kommunene i Norge og Arendal kommune i denne situasjonen? I Arendal kommune er det ingen tvil om at det er Høyre og SV som har stått på for å løse fastlegekrisen lokalt. På kort sikt må det brukes millioner i året på fastlegene av egne midler. Det er ikke holdbart, og slik kan det ikke fortsette!

I budsjettet for 2023 i Arendal kommune er basistilskudd fastleger økt med 3,9 mill. Dette kommer på toppen av de tidligere avsatte 12 millioner.  Det er i tillegg avsatt 1,5 mill. kr. til kommunalt legesenter og 1,5 mill. kr. til fastelegetjenesten.

Målet i Arendal er å ta godt vare på de fastlegene vi har, men også være dyktige på å rekruttere nye fastleger. Dette handler selvsagt ikke bare om penger, men det er et utrolig viktig element! Arendal Høyre vil fortsette vårt arbeid med å sikre innbyggerne i Arendal dyktige fastleger, både på kort som lang sikt. Høyre vil skape pasientenes helsetjeneste og sikre at alle har lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet. Vi forventer nå at regjeringen tar fastlegekrisen på alvor og kommer med et styrket budsjett og relevante tiltak for 2024.

Geir Fredrik Sissener, Gruppeleder Arendal Høyre
Linda Øygarden, Ordførerkandidat Arendal Høyre
Amalie Kollstrand, Vara til bystyret for Høyre