For oss fremstår skolepolitikken til Arendal Ap som klassisk ansvarsfraskrivelse

Ordfører Robert C. Nordli hever seg over å være politiker, og Ap har fjernet mer eller mindre alt de nå vil innføre i skolene igjen. Ap har ikke råd til Høyres skoleoppskrift.

Haagen Poppe (f.v.), Linda Øygarden og Nina Roland i Arendal Høyre reagerer på Arendal Aps skolepolitiske utspill.

Etter å ha utarmet skolene i flere år, innser nå Arbeiderpartiet at deres mange og dramatiske kutt har vært negativt for skolemiljøet og læringsutbyttet til elevene i Arendalsskolen. Nå kommer de med en rekke valgløfter som er rene reverseringer av egen politikk i Agderposten 3. juli.

De siste årene har posisjonen blant annet kuttet årsverk for spesialpedagoger, fritidsmedarbeidere, på helsestasjonen og ikke-pedagogisk personale på skolene. Høyre har stemt mot disse kuttene og synes det er flott at AP nå snur og innser at Høyres politikk er klok.

Det er bare ett problem: De har ikke råd til Høyres skoleoppskrift og tar heller ikke ansvar for å få det til. Når Agderposten spør hvordan ordføreren vil finansiere forslagene, svarer han simpelthen: «Det må politikerne løse,» og innrømmer at han ikke har en plan og hever seg over det å selv være politiker.

For oss fremstår det som klassisk ansvarsfraskrivelse. Ut ifra saken kunne man få inntrykk av at også AP nå innser at å bruke pengene på tomme klasserom og gamle skolebygg er lite formålstjenlig, men dette dementeres av Jelena Høegh-Omdal i en kommentarutveksling under bystyrekandidat Anniken Solfjeld Pedersens deling av saken på Facebook: «Her er det feilsitat. Ordet skulle være omorganisering og det ift. Spesped og tankegangen rundt organisering av undervisning.»

I tillegg til kutt i Arendalsskolen opplever vi manglende handling fra politisk ledelse for å følge opp vedtatte politiske saker. Rektorer rapporterer om økt vold, noe ordføreren også innrømmer å vite. Hva er grunnen til at han ikke har fulgt opp implementeringsarbeidet av handlingsplanen for vold og trusler mot ansatte fra 2019? Når det kommer til flere lærere, har det sittende bystyret allerede vedtatt å opprette to pilotskoler som skal ha et tolærersystem. Dette har vært etterspurt av Høyre ved flere anledninger uten at det enda er blitt iverksatt på Arbeiderpartiets vakt.

De neste årene må vi spare 140 millioner i Arendalsskolen, samtidig som vi har store utfordringer med manglende resultater, vold og mobbing, ufrivillig skolefravær, manglende kompetanse ved spesialpedagogisk undervisning og høyt sykefravær. At skolene ved enhetsledere, lærere, foreldre, og elever lenge har hatt et «smerteuttrykk» og har strevd kan umulig komme som en overraskelse for ordfører Robert C. Nordli og deres representant Jelena Høegh-Omdal i oppvekstkomiteen.

Aldri har vi hatt så mange barn og unge som strever med å klare å gå på skolen, ufrivillig skolefravær har skutt i været. I en interpellasjon sent i høst hvor vi spurte hvor mange barn det dreide seg om, var svaret fra ordføreren 11 barn. Da vi var på befaring i april, var tallet bare på Asdal skole 12 elever. Med nær forhistorie om kutt i tjenestene de nå ønsker å styrke, manglende implementering av vedtatt politikk og ingen svar på hvordan de skal få inndekning, fremstår valgkamputspillet krampaktig.

Høyre ser fram til rapporten som flertallet og også AP i bystyret har bestilt fra kommune administrasjonen. Hvordan vi skal få en fremtidig bærekraftig skolestruktur for Arendals-skolen med høy kvalitet. Bare slik vil vi i framtiden få råd til å ansette flere spesialpedagoger med rett kompetanse, gi lærere faglig påfyll, øke lærertettheten, ha flere helsesykepleiere og annet tverrfaglig personale som kan skape trygge, gode inkluderende læringsmiljøer og gi alle elever muligheter i Arendals-skolen.

Linda Øygarden, Arendal Høyres ordførerkandidat
Haagen Poppe, 2. kandidat til kommunevalget
Nina Roland, 3. kandidat til kommunevalget