Fritidsklubben i mitt hjerte

Publisert i Geita avESBEN HOLM ESKELUND 28. april 2023

Foto: Esben Holm Eskelund. Geita
KOMMUNEPLAN: Høyres Nina Roland ønsker at barn og unge skal prioriteres på Roligheden-tomta, men det må skje på et senere tidspunkt. Foto: Esben Holm Eskelund

Høyres Nina Roland snakket varmt om engasjementet for å sikre arealer for barn og unge på den gamle skoletomta på Roligheden.

Torsdag vedtok et enstemmig bystyre forslaget til ny arealplan for Arendal kommune.

Engasjement

I debatten løftet Høyres Nina Roland frem betydningen av at skoletomta på Roligheden for barn og unge og snakket varmt om engasjementet fra lag og foreninger som har kommet med innspill om at det ikke må bygges boliger på den kommunale eiendommen. Ved siden av ligger Tromøy fritidsklubb, som sammen med flere mener eiendommen må reguleres til fritids- og idrettsformål.
– Dette er en arealplan som bestemmer hva vi kan bruke området til. Men det er jo i reguleringsplan vi bestemmer hva området skal brukes til. Som kommunedirektøren skriver i planen er det kommet inn meget gode innspill fra Tromøy Fritidsklubb, Trauma, Rævesand Vel og Tromøy Idrettslag at dette området er et naturlig knutepunkt og møtested for barn og unge på Tromøy. Jeg vet selv hvor viktig det har vært for meg, men også for våre ungdommer.  La meg være tydelig at den aktiviteten som frivilligheten gjør på øya vår er viktig, og når vi vet at vi står ovenfor storstilte utbygginger fremover er det viktig å videreutvikle og utvide tilbudet til barn og unge slik at vi kan holde dem på øya. Jeg kan love at innspillene som er kommet inn vil vi ta med oss inn i arbeidet med en reguleringsplan, sa hun.
Roland helt enig med elevrådet på Roligheden skole, som i sitt høringsinnspill løfter frem viktigheten av et nært og godt fritidstilbud.
– Jeg vil si takk til Eivind Stormo, Hannah Løvås og Jonas Hervik på vegne av den unge generasjonen på Tromøya. Vi har en fantastisk engasjert ungdom, dere. Jeg vil gjerne si til dem at jeg er helt enig med dere. I et folkehelseperspektiv er det viktig med et godt fritidstilbud og et godt aktivitets tilbud. Vi snakker mye om tidlig innsats fra denne talerstolen, og grobunnen for en god fysisk og psykisk helse finner man på denne type arenaer , sa hun.

Tar innspillene med

Kristina Stenlund Larsen (uavh.) fremmet forslag om at eiendommen skal reguleres til fritidsformål. Hun sa at hun mener det er grunn til å lytte til innspillene som har kommet, og spesielt når ungdommene selv uttaler seg. Kommunedirektøren orienterte om at dersom det ble gjort en slik endring ville det førte til at hele kommuneplanen måtte sendes på en helt ny høringsrunde. Det mener bystyret at det ikke er tid til. Det mener også Roland.
– At jeg ikke fremmet forslag er at alt måtte ha gått ut på ny høring og det er mange andre saker som er viktig for kommunen i denne planen, sier hun til Lokalavisen Geita.
Hun forteller at å ta engasjementet på Tromøy med seg i den videre prosessen er forankret i Høyres gruppe.
– Vi vil ta med oss alle innspillene når vi skal jobbe med reguleringsplanen, sier hun.
Roland understreker at det for henne er viktig at det lyttes til frivilligheten for det arbeidet som gjøres.
– Fritidsklubben er i mitt hjerte, sier hun.