Gunn Brekka – Stortingskandidat Aust-Agder Høyre

Jeg mener det er viktig å ta hele Norge i bruk og å utnytte alle menneskers styrker. Alle har et potensiale og egenskaper de selv og andre kan ha glede og nytte av.

5. kandidat Gunn Brekka
Født: 1977
Kommune: Arendal
Stilling: Konsulent


Det beste velferdssamfunnet er der hvor flest mulig føler seg verdifull og til nytte samtidig som der finnes et sikkerhetsnett for dem som i perioder eller hele livet ikke kan.


Jeg er spesielt opptatt av næringsliv og en av våre viktigste jobber som politikere er å tilrettelegge for dem som skaper arbeidsplasser i landet så vi kan sikre velferdstaten nå og i fremtiden.


Hjertesak:
«Jeg mener det er viktig å ta hele Norge i bruk og å utnytte alle menneskers styrker. Alle har et potensiale og egenskaper de selv og andre kan ha glede og nytte av».