HØR: Slik står det til med livet i havet 

HAVSTATUS: Forskningssjef Jan Atle Knutsen (t.v.) og forsker Even Moland ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen deltok på debattmøte i regi av Arendal Høyre om status for havet.
Nærmere 50 personer fant veien til Revesand bedehus onsdag kveld.
Tekst og foto av Esben Holm Eskelund, Geita

Forskere, politikere og tilhørere i debatt om status for havet lokalt og hva som kan gjøres for å få naturmangfoldet tilbake.

Onsdag denne uka arrangerte Arendal Høyre debattmøte på bedehuset på Revesand. På agendaen sto spørsmålet om status for livet i havet, og hva som kan gjøres for å få naturmangfoldet tilbake. Til stede var forskere fra Havforskningsinstituttet i Flødevigen på Hisøy, fylkesordfører Arne Thomassen, Høyres ordførerkandidat Linda Dagestad Øygarden og en rekke tilhørere. Rundt 50 personer var på plass for å få med seg arrangementet.
– Her er det mange med saltvann i årene, sa forskningssjef og tromøymann Jan Atle Knutsen da han innledet til foredrag.
Sammen med forskerkollega Even Moland gikk han gjennom status for livet under vann i vårt område, hvor det ble slått fast at forskningen mener tiltak bør settes i gang for å snu en negativ utvikling for å unngå å få et økosystem i skikkelig trøbbel.

Flere faktorer

Fiskearten torsk er trukket frem som en art som er i stor tilbakegang. Forskerne kunne fortelle at det ikke bare gjelder torsk, men også en rekke andre arter i økosystemet helt ned på mikronivå. Det ble opplyst at forskning viser at det henger sammen med kvaliteten på kystvannet, som i stor grad påvirkes fra avrenning fra land. Ifølge Moland henger det blant annet sammen med at mange store vassdrag ikke lenger svinger og bukter seg gjennom landbruksområder, men er blitt rettet ut for å øke produktiviteten i landbruket og dermed føres avrenning fra jordbruk raskere ut i havet. Budskapet fra Havforskningsinstituttet er at det er behov for å få på plass flere bevaringsområder for å gjenoppbygge naturmangfoldet.
– Vi beslutter ingenting men kommer med forslag og så må andre ta det videre, sa Knutsen.
Det ble også trukket frem at det vil være nødvendig å se på det hele med et overordnet blikk og ikke bare gjøre tiltak lokalt. Bakgrunnen for det er at sjøvannet i Skagerrak-bassenget sirkulerer over et stort område. Det innebærer at avrenning på Østlandet også påvirker vannkvaliteten langs kysten mot sør.

Må gjøre mer

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) trives godt på sjøen og bruker den mye. Han pekte på at han opplever at bevaringsområdene som allerede finnes har en veldig stor betydning. Han mener at det er behov for å gjøre mer og at også kommunene må på ballen. Han trakk frem at fylkeskommunen allerede har tatt inn i det politiske arbeidet noe av forskningen som gjøres i Agder.
– Jeg er optimist i forhold til det forskerne sier. Vi har ansvar for å fatte vedtak og å følge opp, sa han.
Blant annet har fylkeskommunen ansvaret for vannforvaltningen for hele Agder og Thomassen understreket at vannkvaliteten langs kysten er svært viktig. Svært viktig mener han det er at Havforskningsinstituttets forskningsstasjon ligger i Arendal, og at det nå er håp om at regjeringen finansierer videreutvikling.
– Hadde vi ikke hatt Havforskningsinstituttet tror jeg toget hadde gått, sa han.