Høyre ønsker å bygge nytt helsehus i sentrum, ber om at prosjektet på Saltrød stoppes

Bakgrunn for saken: 
Siden 2018 har det blitt jobbet aktivt mot å etablere et nytt helsehus på Saltrød og i budsjettforslaget for 2019 ble det beregnet en ferdigstillelse innen 2023/2024. Nå er vi i 2023 og prosjektet er blitt nedgradert fra et helsehus til et heldøgns- omsorgssenter og reguleringen av området er ikke ferdig ennå. Det ligger usikkerhet i hvordan reguleringen vil ende, tomteforholdene er ikke avklart og prisen på bygget øker kontinuerlig. 

Slik kan et mulig helsehus ved Kunnskapshavna bli seende ut. FOTO: HENNING LARSEN

Samtidig har vi fått skisser fra Sørensen Eiendom ved Kjell Walter Sørensen, som har sett på hvordan vi kan bygge helsehus i Kunnskapshavna. Her er området regulert, det er plass til like mange rom og vi får et sentrumsnært og attraktivt bygg, hvor det blir utsikt utover Galtesund og muligheten til å kunne lage sansehager på takene for beboerne. Dette vil kunne gi et bedre tilbud som skjer raskere, da tomten allerede er regulert og det er plass til alle funksjonene som vi har lagt opp til på Saltrød. Vi må få ned helsekøene i Arendal, og da må det skje. 

Dette kan praktisk løses ved at man vedtar å stoppe arbeidet med nytt helse- og omsorgssenter, ber Arendal eiendom gå i dialog med Sørensen Eiendom AS om Kunnskapshavna. For oss kan det både være aktuelt å leie bygget og at Arendal kommune kjøper planene og eiendommen og bygger selv. 
Fløyheia kan også være en aktuell lokasjon som bør utredes nå. Det viktigste er at vi får bygd ut nok plasser, fort nok.

Arendal Høyre mener:

  • Høyre ønsker at arbeidet med nytt helse og omsorgssenter på Saltrød stopper og at man ser på alternative sentrumsnære løsninger som samarbeid med Sørensen Eiendom. 
  • For Høyre er vår viktigste sak fremover at vi må kutte helsekøene i kommunen. Da kan vi ikke se på at prosjektet på Saltrød drar lenger og lenger ut i tid og prislappen fortsetter å øke. 
  • Vi ser på sentrum som et naturlig sted å bygge et helsehus, det å kunne gi våre eldre sjøutsikt, muligheten til å kunne oppleve bylivet og lett tilgjengelighet for besøkende er bare positivt. 
  • Vi har et stort behov for omsorgsplasser i årene fremover, vi har ikke råd til å bruke lenger tid på et prosjekt. Derfor ønsker vi å stoppe arbeidet med helsehuset på Saltrød og se på andre løsninger på allerede regulerte tomter i sentrum som Kunnskapshavna hos Sørensen Eiendom. 
  • Ordføreren har lovet nytt helsehus siden 2018, men vi er fortsatt ikke kommet i gang med byggingen. Det er åpenbart for oss at vi må se på andre lokasjoner og må ha en ny ordfører som sørger for at det man vedtar faktisk blir gjennomført. 

Nyhetssak i Agderposten 22.03.23: