Høyre ønsker en ærlig debatt om kvalitet i skolene våre

Svar til Aps innlegg om skolestruktur. Vi ønsker en bærekraftig, fremtidsrettet og helhetlig plan.

Haagen Poppe (f.v.), Nina Roland og Linda Øygarden i Arendal Høyre svarer på Aps innlegg «Hvilke av våre skoler skal dere legge ned om dere vinner valget?» FOTO: KRISTOFFER HEDMAN

Fokuset må være på kvalitet, og hvordan vi best kan drifte skolene våre til beste for barn og unge i fremtiden.

Kommunedirektøren har fått et mandat av et enstemmig bystyre i budsjettforslaget for 2023 til å utrede hvordan en helhetlig og bærekraftig skolestruktur for fremtiden bør se ut, slik kan vi politikere få faglige begrunnelser for hva som er best for elevene i fremtiden

Dette støttet også rektorene ved Asdal, Eydehavn, Flosta, Hisøy, Moltemyr, Birkenlund, Nesheim, Strømmen, Stuenes, Rykene, Nesenes, Myra, Lunderød og Roligheten skoler.

Høyre forskutterer ikke denne prosessen!

Høyre ønsker å være en profesjonell skoleeier og ha god kvalitetsutvikling i skolene våre.

Det er sentralt at skoleledere har tid og kompetanse til å lede profesjonsfellesskapet, støtte det pedagogiske utviklingsarbeidet og sikre et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø.

Da må vi lytte til dem som leder og jobber ute på skolene våre.

Kvalitet i skolen sikres gjennom langsiktig strategisk arbeid, med tydelig faglig forankring og felles forståelse på tvers av eiere, ledere og lærere.

Arendalsskolen skal gi muligheter for alle.

Høyre ønsker et trygt, inkluderende skolemiljø og en skole med god kvalitet og kunnskap, hvor alle elever trives.

Målet er at flere barn og unge lever gode liv her og nå, og fullfører og består skoleløpet. Skolen skal tenke langsiktig for å gi elevene verdier, holdninger og kompetanse som de trenger for å bli individuelle voksne som deltar i arbeids- og samfunnslivet.

Vårt hovedmål er trygge barn, barn som har gode relasjoner med venner og som kan lese, skrive og regne når de går ut av grunnskolen.

En skole blir bare god med dyktige lærere. Derfor må vi fortsette satsingen på læreren, og gi dem tid til å være gode lærere. Vi vil styrke opplæringen ved at det alltid skal være to lærere i klasserommet fra 1.-4. klasse, det vil styrke den tidlige innsatsen i fagene og trygge det sosiale fellesskapet for elevene. Alle undervisningstimer skal utføres av lærerpedagoger med rett kompetanse.

Linda Øygarden, Haagen Poppe, Nina Roland
Arendal Høyres ordførerkandidat, 2. og 3. kandidat til kommunevalget