Høyre støtter meningsfulle arenaer for barn og unge

Det er viktig at alle barn og unge har muligheten til å velge fritidsaktiviteter som de liker å holde på med, på fritiden.

Linda Øygarden, Ordførerkandidat Arendal Høyre

Etter pandemien er det særlig viktig å få i gang de unge igjen.

Kulturskolen som ligger i Kulturkammeret, også kalt huset med det store hjertet i Arendal, har nye fine og gode lokaler.

De har gitt et viktig tilbud til mange barn og unge og har nå et bredt utvalg av aktiviteter. Dette er en mestringsarena, med lav inngangsterskel, hvor barna får undervisningstilbud innen visuell kunst, musikk, korps, korall og drama til nærmere 600 elever.

De er samlokalisert med alt som skjer av ungdomsaktiviteter på Kulturkammeret.

For Arendal Høyre er det viktig å verdsette slike meningsfulle arenaer for barn og unge i kommunen. Mange trives i idretten, og vi har et stort mangfold av idrettstilbud i kommunen gjennom ulike lag og foreninger. Samtidig er ikke alle interessert i idrett. Noen vil heller engasjere seg i mekkegruppa, eller delta i aktiviteter i menighetsarbeid, i kor, speideren, 4H eller på ungdomsklubbene. For andre er det korpset, pianotimene eller dramagruppa gjennom kulturskolen som gir glede, følelse av tilhørighet og mestring.

Kulturskolen har mange dyktige medarbeidere og et variert tilbud, og har de siste årene bodd seg inn i nye lokaler. For at kulturskolen skal kunne utvikle seg videre, og kanskje favne enda flere barn og unge, trenger de politikere som har fokus på hvordan vi i enda større grad kan fylle huset med innhold, til glede for enda flere.

Høyre går til valg på å støtte opp om kulturskolens virksomhet fremover, og bidra til at vi fortsetter å fylle huset med spennende og gøy innhold, flere plasser og at kulturskolen blir en samfunnsaktør som enda flere kan dra nytte av i vårt lokalsamfunn.

Kultur og frivillig deltakelse beriker menneskers liv og gir livskvalitet. Kunst og kultur forankrer oss i vår felles historie, utfordrer oss og åpner opp for det ukjente. Vi ønsker at enda flere skal få ta del i dette.

Takk til dyktige ansatte som gjør det mulig!

Linda Øygarden
Ordførerkandidat Arendal Høyre