Høyre mest frem i Arendal!

På en meningsmåling tatt opp av Respons Analyse i Arendal opplever Høyre den største veksten av alle. Høyre øker fra valget i 2015 med hele 4,8%-poeng. Dette tyder godt for å få til et skifte i Arendal.

n Her er hele målingen:

nnnn

PARTIBAROMETER FOR ARENDAL

n

JUNI 2019

n

n
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Parti

n
n

Kommune-styrevalget 2015

n
n

Respons juni 2019

n
n

Rødt

n
n

0.9

n
n

1.5

n
n

SV

n
n

3.8

n
n

6.2

n
n

MDG

n
n

3.6

n
n

3.9

n
n

Ap

n
n

37.8

n
n

30.8

n
n

Sp

n
n

3.2

n
n

7.9

n
n

Venstre

n
n

5.5

n
n

3.1

n
n

KrF

n
n

7.9

n
n

4.0

n
n

Høyre

n
n

18.4

n
n

23.2

n
n

Frp

n
n

15.0

n
n

10.7

n
n

Pensjonist-partiet

n
n

3.0

n
n

1.3

n
n

Hove-lista

n
n

n
n

4.4

n
n

Andre

n
n

0.5

n
n

3.0

n
n
nnnn


n

n

*) Gruppen Andre omfatter 0.8 til Folkeaksjonen mot bompenger,n0.8 til Partiet De Kristne, 0.8 til Piratpartiet, 0.4 til Alliansen og 0.2 tilnHelsepartiet.

n

n

n

Barometeret er basert på 602 intervjuer. 67 prosent har avgitt svar omnpartipreferanse. Feltarbeidet erngjennomført i perioden 27. mai – 6. juni 2019 ved telefonintervjuing.nBarometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag ognpartipreferanse ved stortingsvalget 2017. n

n

n

Følgende spørsmål ble stilt: ‘Dersom det var kommunestyrevalg i morgen,nhvilket parti ville du da stemme på?’ og ‘Stemte du ved stortingsvalget in2017? I så fall, hvilket parti stemte dunpå da?’ Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2.5 og 4nprosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.

nnnn

n
n