Hvorfor ikke være ærlig om utfordringene med helsehus på Saltrød?

Det er forstemmende å se de ulike partiene, og især Arbeiderpartiet, sin fremstilling av helsehus på foreslått tomt på Saltrød. Særlig ille blir det når de lover dette ferdig i 2026!

Arendal Høyres bystyregruppe. Innsenderne av dette innlegget er Linda D. Øygarden, Haagen S. Poppe, Nina Roland og Geir Fredrik Sissener. FOTO: TORE ELLINGSEN, Agderposten

Alle de godt dokumenterte problemene med tomta skyves under teppet og innbyggerne lures til å tro at bygging av helsehus her går helt fint! Det er ikke mulig å komme lenger vekk fra det virkeligheten. Høyre har helt fra 2018/2019 gått for et helsehus på Saltrød. Men det var inntil vi leste risiko og sårbarhetsanalysen av primo april i år. Det er så store utfordringer med tomta at kommunedirektøren satte foten ned. Det forstår vi i Høyre svært godt! Dette har kommunedirektøren bekreftet i bystyret to ganger. Anbefaler for øvrig alle å lese den beskrevne risiko og sårbarhetsanalysen.

For det første, tomta er IKKE regulert. Det kan fort ta flere år. Dette pga. ekspropriasjonsutfordringer, mulige innsigelser fra Statsforvalteren, selve prosessen med høringsrunder og mulige klager.

De tekniske utfordringene er heller ikke små med støyutfordringer, myr og andre grunnforhold. Det er ikke umulig at dette kan løses i løpet av noen år, men det kan bli svært dyrt og den tiden har vi ikke. I helsekomiteen torsdag 24.8.2023 fikk vi en ny oversikt over hvor mange som venter på langtidsplass på sykehjem i Arendal kommune. Tallet er 35. Tidligere i år har det vært hele 42 personer. Noen har ventet på plass i over ett år.

Så vet vi at behovene øker sterkt i kommende år. Vi trenger å bygge helsehus så raskt som mulig. Det skylder vi de eldre i kommunen som trenger plass nå.

Det er derfor Arendal Høyre peker på tomter som er ferdig regulert eller trenger kun mindre endringer for å stå klare til bygging. En bygging tar fort 18 til 24 måneder. De tomtene har vi funnet i kunnskapshavna, på Fløyheia og på Nedenes. Da kan vi få på plass et nytt helsehus i 2026, men det haster. Arendal Høyre synes det er svært beklagelig og helt uforståelig at dagens posisjon ikke engang fant det hensiktsmessig å utrede våre foreslåtte alternativer. Den prisen er det innbyggerne som står i kø som må betale. Det er dypt beklagelig.

En stemme til Høyre er en stemme til at et nytt helsehus kan stå ferdig i 2026. 

Linda D. Øygarden, bystyrerep. og ordførerkandidat Arendal Høyre
Haagen S. Poppe, bystyrerep. og 2.kandidat Arendal Høyre
Nina Roland, bystyrerep. og 3.kandidat Arendal Høyre
Geir Fredrik Sissener, gruppeleder Arendal Høyre og 15.kandidat.