Jeg synes ikke Arbeiderpartiet skulle skryte på seg parkeringshusene, Tall Ships Races eller Lassens hus

Anniken Solfjeld Pedersen forherliger Arbeiderpartiet i Arendal gjennom sitt innlegg den 12. juni.

Peder Syrdalen svarer på Anniken Solfjeld Pedersens innlegg. FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

Det er sikkert riktig at et styringsparti som Arbeiderpartiet i Arendal nok kan ha bidradd til flere sakers løsning, men på noen områder er det etter min mening rent tøys som fremsettes i innlegget. La meg ta de sakene jeg er best kjent med:

1. Det er næringslivet i Arendal som har finansiert majoriteten av kapitalen i de 3 parkeringshusene i fjell i Arendal. Det var også næringslivet som tok initiativet – ikke politikerne og i særdeleshet ikke Arbeiderpartiet. Bruken viser at dette har vært særdeles fordelaktig for alle i Arendal.

2. Det er næringslivet i Arendal som realiserer Tall Ships Races. Arbeiderpartiet som ordførerparti stemte samlet imot, og det var først når næringslivet tok tak i dette at det ble fart i saken. Til sammenligning har Fredrikstad kommune (også Ap-styrt) bevilget kr 11,3 mill. til tilsvarende arrangement i Fredrikstad i 2023, mens vi i Arendal søkte om kr 2,0 mill. i underskuddsgaranti, men ble avspist med kr 1,0 mill. i underskuddsgaranti. Folk kan jo dømme selv.

3. Lassens Hus var det undertegnede som i egenskap av styreleder i Arendal Eiendom KF i perioden 2011–2015 fikk forhandlet innkjøpt til Arendal kommune til en svært gunstig pris av kr 2,75 mill. under Einar Halvorsens ordførertid. «Drømmenes Hus» ombyggingen var alle parter stemt for å gjennomføre. Det blir flott.

Å skryte på seg at Arbeiderpartiet har bidradd til det ovennevnte synes jeg du ikke burde ha gjort, Anniken Solfjeld Pedersen. Kanskje du heller skulle forklare oss hvorfor Arbeiderpartiet etter 8 år i posisjon ikke har realisert eller endog klart å planlegge eller regulere et nytt helsehus. Det virker nærmest uforklarlig.

Peder Syrdalen
Bystyrekandidat Høyre