Kanskje vil Morrow gjøre Arendal til en slags «hype» for unge i etableringsfasen

Vi må satse på omfattende informasjon knyttet til både forventede endringer og muligheter for de unge som gruppe i Arendal.

Morrow må også bli en snakkis blant oss unge, skriver Kenneth Engeland Smith.

Etter hvert som Pilotfabrikken til Morrow Batteries reiser seg og Agderposten skriver om inngåtte avtaler, finansiering og statlig batterisatsing, så forstår vi at batterikommunen Arendal er i ferd med å bli en realitet.

Morrow Batteries har vært et tema for politikere, næringsliv og andre i tre år. Selskapet har gradvis etablert seg i kommunen og blir stadig mer tilstedeværende. Det er inngått mange avtaler med kommunen, tomter er regulert og ringvirkningene blir mer og mer fremtredende.

Jeg mener nå at tiden er inne for at vi i enda større grad må trekke de unge i Arendal inn i dette. Vi må satse på omfattende informasjon knyttet til både forventede endringer og muligheter for de unge som gruppe i Arendal. Morrow vil kunne påvirke det å være ung i Arendal!

Hvordan skal vi unge i Arendal forholde oss og posisjonere oss? Vi leser stadig innlegg i Agderposten om Morrow og batterisatsingen, men lite knyttet til ungdom. Morrow må også bli en snakkis blant oss unge.

Arendal Høyre vil i tiden fremover sette mye mer fokus på nettopp dette slik at unge i større grad blir hensyntatt og ikke minst får ta del i de mulighetene som endringene vil gi. Et viktig spørsmål er hvor mye ungdom på ulike aldersnivå i det hele tatt vet om Morrow? Kunnskap er viktig på et tidlig tidspunkt, for snart vil de unge også merke Morrow rundt seg!

Det er naturlig å tenke på utdannelse og karriere. Universitetet i Agder og fagskolemiljø har allerede gode program og det er et nært samarbeid med Morrows innovasjonssenter i Grimstad. Et spørsmål er jo hvordan ungdom i Arendal tar del i dette? Vi må være gode til å informere og legge til rette for at kommunens unge får de beste muligheter innenfor fagfeltet.

Men også innenfor alle andre næringer. Vi bør ha et eget program for hvordan kommunen kan legge til rette for hvordan man kan skape de beste karrieremuligheter ut fra alle «spin off» – effekter av Morrow. Dette kan jo også være veldig i viktig i forhold til i hvilken grad kommunen kan trekke til seg nye utdanningsinstitusjoner i fremtiden.

Og her er vi jo direkte inne på tema rundt de unges muligheter for en fremtid i Arendal. Det om de skal «bli hjemme» eller «komme hjem». For det er ingen tvil om at Morrow i tillegg til å trekke nye folk til kommunen, også vil være viktig for at vår egen ungdom forbli her.

Det er de unge som er fremtiden og det grønne skiftet er viktig for fremtiden. Kanskje kan Arendal bli en slags «hype» for unge i etableringsfasen. En kommune som virkelig har satt fokus på det grønne skiftet og som det ut fra vårt totale tilbud, er superaktuelt å etablere seg i.

Samtidig må vi også ha fokus på hvilke utfordringer Morrow kan gi når vi får 2500 nye arbeidsplasser og den tilflytning det vil medføre. Store fabrikkområder, store boligområder og en annerledes sammensetning av mennesker vil kunne endre på det å være ung i deler av Arendal. Dette må vi forberede. Og hva med boligmarkedet for ungdom i Arendal?

Høyre ønsker at Morrow skal bli et like aktuelt samtaletema for ungdom som for andre. Nå må vi sette fokus på hvordan alle unge trekkes inn. Fabrikken vil garantert gi muligheter som vi foreløpig ikke hverken har tenkt på eller vurdert. Vi må stimulere til dette. Og her er de unge fremtiden for Arendal!

Kenneth Engeland Smith, 19. kandidat og styremedlem i Arendal Høyre