Kjære medlem i Arendal Høyre

Valget er overstått og ga et klart svar: Vi var ikke gode nok. Resultatet skal evalueres. Har du innspill, stort eller smått, er de kjærkomne. For innspill kan du svare på undersøkelsen som nylig er sendt på mail til alle medlemmer. Der kan du bl.a. gi kommentarer i fritekst. Svarene vil være anonyme. Alternativt kan du sende meg en e-post (kan anonymiseres på anmodning).

Blikket fremover: 

Vi er likevel nest-størst i Arendal, og i går ble den nye bystyregruppa konstituert. Haagen Poppe ble valgt av gruppen som gruppeleder, og Linda D. Øygarden som nestleder. De øvrige er Benedikte N. Glommen, Roar Gundersen, Nina Roland, Peder Syrdalen og Geir Fredrik Sissener. Det er en erfaren gruppe, og vil være en sterk opposisjon til AP’s siste periode i posisjon. I 2027 skal Arendal bli blå. Gruppemøter vil bli avholdt jevnlig. Når datoene er fastsatte, vil de bli publisert. Husk at våre gruppemøter er åpne for alle medlemmer, og du er velkommen til å bli med (uten stemmerett).

Fokus fremover vil være på medlemsaktiviteter, for sosiale treff, humor, læring, idemyldring osv, med stor takhøyde. Både gamle og nye medlemmer er hjertelig velkomne. Har du ønskemål, forslag el for foreningens arbeid videre, ikke nøl med å ta kontakt med meg. 

Nå fremover starter arbeidet med Stortingsprogrammet. Vår fylkesleder Harald Furre er med i programkomiteen, og vil trekke med alle lokallag, og vi vil være med: her formes ny blå politikk. Vi vil invitere til medlemsmøter om dette og annet, og håper du vil være med. 

Årsmøtet vil bli avholdt helt i slutten av november. Dato kommer senere.

Takk!

Mange har bidratt mye i valgkampen: Stor takk til både ordførerkandidat Linda D. Øygarden, øvrige kandidater, valgkampleder Erik Lindøe og øvrige aktive i Arendal Høyre, som har brukt mye av sin tid til Høyre. Stor takk også til avtroppende bystyregruppe og gruppeleder Geir Fredrik Sissener, for godt arbeid i bystyreperioden 2019-2023. Tusen takk til dere alle.

Takk også til deg, for at du er med, og håper å se deg etter hvert.

Beste hilsen

Per Jakob Haakstad
Styreleder, Arendal Høyre 

Mob: 47816750
E-post: pjh@haakstad.no