Klart Arendal skal få kanal!

Kanal er et av de viktigste byutviklingsgrep vi kan gjøre. Kanalen skal ikke gå på bekostning av andre viktige investeringer i kommunen.

Det hviler et stort ansvar på oss politikere for å fatte gode vedtak som tilrettelegger for tilflytting og økt bosetting, skriver Linda Dagestad Øygarden og Geir Fredrik Sissener (H).

Arendal Høyre er for kanaler i Arendal. Mange av våre innbyggere er også det. Vi er stadig på næringslivsbesøk rundt om i Arendal kommune, og vi hører unisont fra alle parter at vi politikere må legge til rette for at Arendal er attraktiv på alle måter slik at vi tiltrekker oss unge nyutdannede, barnefamilier og høyt utdannede.

Å hele tiden ha gode byutviklingsprosjekter med møteplasser for gode menneskemøter er slik vi ser det bra for både innbyggerne, tilflyttere, tilreisende og de kommende generasjonen. Derfor er næringslivet nå også på banen og vil være med i et stort spleiselag for å kunne realisere kanal. Det heier vi på! Høyre ønsker en sentrumsutvikling med flere grønne lunger, enda bedre tilrettelagt for barn og unge og for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Vi ønsker at flere skal bo og arbeide i sentrum, som gir økt mulighet for handel, og for å få et vitalt og levende sentrum. Vi har et svært godt utgangspunkt for å anlegge kanal med alle våre parkeringshus i fjell. Arendal har i mange år drevet kontinuerlig byfornyelse, det skal vi fortsette med. I fjor sto Langbrygga ferdig med en prislapp på 12 millioner, det har blitt et flott og attraktivt byrom. Det synes for eksempel AP er vel anvendte midler, men vil ikke bruke noen penger på kanal. Det synes underlig for oss.

Det er vesentlig at det er mange parallelle og gjennomtenkte tiltak som må på plass, og at Arendal sentrum i seg selv må være sentralt i en frisk og spennende kommune er helt sikkert. Kanal er slik sett et av de viktigste byutviklingsgrep vi kan gjøre.

Det hviler et stort ansvar på oss politikere for å fatte gode vedtak som tilrettelegger for tilflytting og økt bosetting,

Nå holder kanalselskapet på med en reguleringsplan for kanalen, den ønsker vi velkommen, og den betales med støtte fra næringslivet.

Arendal Høyre skal arbeide for å realisere kanal fra Pollen til Kittelsbukt med private og offentlige midler. Vi ønsker å tilrettelegge for gjennomføring av prosjektet gjennom gode vedtak og fornuftig budsjett tilnærming. Vi ønsker å bidra til at kanalprosjektet får så mye som mulig i offentlige midler gjennom fylkeskommunen, staten og EU slik at kommunen ikke skal belastes mer enn de naturlig må i slike prosesser.

Samtidig vet alle politiske partier at øvrige offentlige etater ikke gir støtte uten at kommunen bidrar. Arendal Høyre ønsker å være tydelig på at vi vil bidra sammen med næringslivet slik at kanalselskapet kan klare å realisere kanal, ikke nødvendigvis gjennom betydelige midler, men for eksempel vann og avløp og nok til å ta vårt ansvar, og slik at det utløser betydelig andre offentlig midler.

Kanalen skal ikke gå på bekostning av andre viktige investeringer i kommunen. Høyre har tydelige prioriteringer på de lovpålagte oppgavene innen helse, skole og ikke minst nytt sykehjem/helsehus først.

Linda Øygarden og Geir Fredrik Sissener
Ordførerkandidat og gruppeleder, Arendal Høyre

Leserinnlegg i Agderposten