Klart Arendal skal få kanal

Høyres lokale program for perioden 2023-2027 er nettopp offentliggjort. På det aller siste programmøte med endelig avstemning, var det også denne gang et historisk godt oppmøte. En engasjert forsamling diskuterte seg punkt for punkt gjennom programmet og ifølge Arendal Høyre var medlemmene meget fornøyde med det solide programarbeidet som har vært ledet av Nina Roland.

Vi jobber for en levende by der byen er en møteplass og arbeidsplass for folk hele året. Det handler om å velge Arendal! Kanaler er med på å bringe folk sammen. Og det som virker for Arendal i dag og i fremtiden – det er viktig for Arendal Høyre. Fra venstre: Nina Roland, 3. kandidat Arendal Høyre og leder av programkomiteen Benedikte Nilsen Glommen, 5. kandidat, Linda D. Øygarden, ordførerkandidat

BLIR EN VALGKAMPSAK

-Vi ser allerede tydelige konturer av hvilke saker som kommer til å prege valgkampen, og det er en god blå vind, ikke bare over hele Norge nå, men også her i Arendal, sier en klart optimistisk Linda Dagestad Øygarden. Øygarden er Arendal Høyres ordførerkandidat. 

ET SOLID FLERTALL

Trioen som nå fronter kanalsaken er alle listetopper i partiet og er på kummulerte plasser. -De aller fleste av våre medlemmer er for kanal i Arendal, og vi fikk et solid flertall for at kanal selvsagt skal inn i vårt program, sier Nina Roland. Roland ledet programarbeidet gjennom nesten et helt år sammen med nestleder i programkomitéen Haagen Poppe.

ØNSKER HANDLING

-Vi kan ikke bare gå rundt og diskutere og debattere om samme sak i opptil flere generasjoner. Nå må det handling til. Vi må gjøre noe. Gønne på. Arendal skal bli attraktiv og bærekraftig, slår Benedikte Nilsen Glommen fast. Nilsen Glommen har også i mange år sammen med partifelle Roar Gundersen frontet store og små bytuviklingssaker.

BYEN SOM VIKTIG MØTEPLASS 

-Vi er stadig på næringslivsbesøk rundt om i Arendal kommune, og vi hører unisont fra alle parter at vi politikere må legge til rette for at Arendal er attraktiv på alle måter slik at vi tiltrekker oss mange unge nyutdannede, barnefamilier og høyt utdannede. Det er vesentlig at det er mange parallelle og gjennomtenkte tiltak som må på plass, men at Arendal sentrum i seg selv må være sentralt i en frisk og spennende kommune er helt sikkert. Da er faktisk kanal det viktigste byutviklingsgrepet vi kan gjøre, poengterer Øygarden tydelig.

SKAPE GODE BYROM

Listetoppene fremhever at i hele Skandinavia og Europa ellers er man opptatt av å bygge tettere og skape gode byrom som folk trives i. -Se bare på hvordan Drammen har klart å utvikle området rundt elven og se hvordan Kristiansand har lagd kanaler, Århus har gravd opp åen, sier Øygarden.  Benedikte Nilsen Glommen understreker at de som politikere både må og vil tilrettelegge og vil være drivere i å skape en sterk by.

I følge ledertrioen er det mange viktige vedtak som må fattes og ulike tiltak som hele tiden må gjøres for å sikre bærekraftig utvikling og god forvaltning. Øygarden understreker at dette er slik at de fremover kan sørge for en robust, solid og god kommune å bo i. -Det hviler et stort ansvar på oss politikere for å fatte gode vedtak som tilrettelegger for tilflytting og økt bosetting, avslutter Øygarden.

KANAL ER PROGRAMFESTET

I Arendal Høyres partiprogram for perioden 2023-2027 har de bestemt seg for å arbeide for å realisere kanal fra Pollen til Kittelsbukt med private og offentlige midler. -Vi ønsker å tilrettelegge for gjennomføring av prosjektet gjennom gode vedtak og fornuftig budsjett tilnærming. Vi ønsker å bidra til at kanalprosjektet får så mye som mulig i offentlige midler slik at kommunen ikke skal belastes mer enn de naturlig må i slike prosesser, fremhever ordførerkandidat Øygarden, og fortsetter: -Det er stor tverrpolitisk enighet at vi har sett at de som jobber for kanalprosjektet i Arendal har klart det kunststykket å ivareta svært mange ulike interesser, samtidig som man har bevart litt av den gamle arkitekturen og historien som man vil ta inn de nye byrommene. Arendal er etter vår mening moden for kanaler nå.

____________

Se Agderpostens omtale av saken her.