Kryss kvinner inn Arendal Høyre

Nå kan du være med å avgjøre hvem som skal bli de neste folkevalgte i Arendal. Jeg håper du gir kryss til dyktige damer. Det er nemlig flest menn som krysser på valglistene. De krysser inn enda flere menn.

På landsbasis var andelen kvinnelige representanter som ble valgt inn i kommunestyrene 39 % i 2015. Mens andelen kvinner som stilte til valg var høyere – nemlig 43 %. Ved årets kommunevalg stiller 45 % kvinner til valg, noe som gir oss en god mulighet for å klare å øke kvinneandelen og dermed få til en enda bedre kjønnsbalanse.

Kommunens fremtid avgjøres ikke bare av hvilket parti man stemmer på. Men også hvilke kandidater vi velger til å styre. Forskning viser at andelen kvinnelige politikere som sitter i kommunestyret, påvirker kvinners liv og lønnsnivå i den enkelte kommune. Høy andel kvinnelige politikere gjør kvinner og menn mer likestilte. Politikken blir bedre med god kjønnsbalanse. Allikevel velges det flere steder overvekt av menn.

Mangfold er viktig fordi man er opptatt av og kjemper for ulike saker. Vi mener at de som bestemmer i kommunen bør representere befolkningen. Faktorer som kjønn, alder, seksualitet, etnisitet og funksjonsevne spiller en rolle.

Dersom deler av befolkningen ikke tar del i avgjørelsene, er det mange gode løsninger som aldri kommer frem. Du kan påvirke sammensetningen i ditt kommunestyre. På stemmeseddelen kan du sette et kryss ved siden av kandidatene du vil gi en personstemme.

Arendal Høyre går til valg på å styrke kvaliteten i barnehage og skoler, økt kvalitetninnen helse og omsorg og at vi setter menneskene foran systemene.

Dette gjør vi fordi vi må bruke mer på forebyggende arbeid, lavterskeltilbud til unge og tidlig innsats til barna våre i grunnskolen. Hvis en ungdomsskoleelev trenger noen å prate med, skal hun eller han vite at det er kort vei til nærmeste som lytter. Derfor trenger vi kandidater som kjemper den kampen.

Vi vil også kjempe for at kvinnelige gründere i helsesektoren heies frem for det gode bidraget de gir til vårt nærsamfunn. De skal ikke være skyteskive for venstresidens billige retorikk, når det de fortjener er ros for de arbeidsplassene de skaper og den kvaliteten de leverer til våre familiemedlemmer når de trenger behandling. Vi må heie frem dem som ønsker å starte et sykehjem, hvor kvalitet i tjenesten er i fokus. Vi må heie på dem som tørr å tenke nytt, som satser stort og leverer. De er først og fremst mennesker som er lidenskapelig opptatt av det de driver med, og som bruker all sin tid og alle sine krefter på å sikre et god tilbud til oss andre.

Vårt budskap er enkelt: Husk å gi personstemmer til kandidatene som best representerer deg. Kryss kvinner inn, uansett parti.


Arendal Høyre

 

2. kandidat Linda Dagestad Øygarden
4. kandidat Benedikte Nilsen
6. kandidat Gunn Haga Brekka
8. kandidat Maiken Messel
9.kandidat Nina Roland
12. kandidat Amalie Kollstrand
13. kandidat Elin Lunde
14. kandidat Torill Rolstad Larsen
16. kandidat Heidi Tellefsen
18. kandidat Camilla Lien
20. kandidat Sidsel Pettersenn
25. kandidat Linda Borghild Skjulestad
26. kandidat Laila Irene Trydal
28. kandidat Anne-Marie Larsen
31. kandidat Heidi Helene Stykket Hamre
33. kandidat Anne Syrdalen