Med Høyre forsvinner de lange køene til sykehjemsplass

Arendal Høyre vil fjerne helsekøene i Arendal! Vi vil bygge et nytt helsehus/sykehjem i 2026. Vi vil styrke hjemmesykepleien. Vi tar på alvor at det blir langt flere eldre de kommende årene.
Arendal Høyre har høye ambisjoner for en trygg og verdig eldreomsorg. 

Geir Fredrik Sissener, gruppeleder og 15.kandidat for Arendal Høyre

Nå har Arbeiderpartiet styrt Arendal i 8 år. De har lovet mye, men levert lite i forhold til hva de har lovet. De samme lovnadene gjentas ved årets valg. Ved valget i 2015 lovet de å knuse stoppeklokka i hjemmesykepleien. Ved valget i 2019 skulle de innføre en tillitsreform i helse og omsorg. For Høyre fremstår dette kun som slagord i en valgkamp utarbeidet på Youngstorget i Oslo, og som ikke har munnet ut i bedre tjenester til innbyggerne, eller en bedre hverdag for de ansatte.

En stor takk skal rettes til alle ansatte i helse og omsorg i Arendal kommune som 
gjør en strålende jobb i en svært travel hverdag!

Det siste året har antall personer som står i kø for å få sykehjemsplass variert mellom ca. 15 og 40. Det er altfor mange! Videre vet vi at antall eldre over 80 år øker hvert år fremover med ca. 100 personer. Antall demente øker også kraftig. Bystyret har også vedtatt at Solhaug og Elim skal legges ned. Etter 8 år med AP-ledelse i Arendal er det ikke bygget en eneste ny langtidsplass på sykehjem!

Det betyr at det må bygges et nytt helsehus/sykehjem med minimum 120 plasser for å både løse dagens og fremtidige behov. Høyre jobber målrettet med å få det på plass i 2026. Vi ser at tomta på Saltrød ikke gjør det mulig. Her er vi helt enige med kommunedirektøren. Så når AP og andre partier sier de skal bygge nytt helsehus på Saltrød i 2026, så er det et urealistisk løfte.  Høyre mener derfor at det må bygges nytt helsehus på ferdig regulert/nær ferdigregulert tom. Aktuelle tomter ser vi nå kan være i Barbu/Kunnskapshavna, på Fløyheia eller Nedenes. Disse alternativene vil vi utrede snarest.

Det er på tide med et skifte av politisk ledelse i Arendal. Med Høyre i posisjon blir det handling og ikke politiske slagord. 

Ha et riktig godt valg alle sammen.

Geir Fredrik Sissener, gruppeleder og 15.kandidat for Arendal Høyre