Mennesker foran systemer!

Fritt behandlingsvalg ble innført av Høyre regjeringen i november 2015, og det det er en rettighet som gir pasienten rett til å velge blant behandlingssteder i hele landet, både i det offentlige og blant private virksomheter som godkjennes av HELFO.

Denne retten gjelder undersøkelse, utredning og behandling innenfor rusbehandling, psykisk helsevern og en del somatiske spesialisthelsetjenester.

Når Arbeiderpartiet ved Cecilie Knibe Hansen uttaler at fritt behandlingsvalg er sløsing med helsekroner, overrasker det meg at Knibe Hansen ikke viser mer innsikt og heller stiller seg spørsmålet om hvorfor så få pasienter benytter seg av ordningen. Vi vet at det er henvisende lege som er pålagt å informere pasienter om retten til å velge behandlingssted og hjelpe pasienten å ta gode valg. Når vi vet at det står mange pasienter på ventelister, og det må antas at de fleste ønsker kortere ventetid, må vi stille spørsmål ved hvorfor ikke flere benytter seg av dette. Hva slags informasjon får pasientene om sine rettigheter, og hvordan sikrer man at tilstrekkelig informasjon gis ? Jeg er sikker på at når denne rettigheten blir mer kjent vil også flere benytte seg av den.

Jeg mener at Arbeiderpartiet tilbyr gamle løsninger, og under den forrige regjeringen så vi økende helsekøer og ventetider, samtidig som de ikke valgte å utnytte ledig kapasitet hos private og ideele aktører.

I pasientenes helsetjeneste ønsker vi å sette pasienten først for å sikre at de får en rask og god behandling, og valgfrihet til å velge det tilbudet som passer dem best. Det å vente på behandling inenbærer ofte man er i en dyp krise med fare for sin fysiske og psykiske helse. Det er viktig at man får den behandlingen man trenger, når man trenger den. Det er viktigere enn at en klinikk skal beholde pasienter som gjerne ville valgt noe annet om de kunne.

Det er ikke et mål i seg selv at aktiviteten i fritt behandlingsvalg skal være størst mulig, målet er å gi den enkelte økt valgfrihet og med det redusere ventetiden.

Valgfrihet må være grunnleggende fordi det fører til at helsetjenesten blir bedre. Vi i Høyre ønsker å tilrettelegge for at systemet er til for menneskene som skal behandles. Pasienter med rusavhengighet og psykiske helseutfordringer vil ofte ha en sterk oppfatning om hvilket behandlingssted de ønsker å benytte, og fritt behandlingsvalg øker denne valgfriheten. I pasientenens helsetjeneste respekterer vi at pasienten har ulike ønsker, og vi spør ikke pasienten om årsaken til at de ønsker å velge noe annet en den offentlige helsetjenesten. Valgmuligheten til den enkelte er begrunnelse god nok.

Nina Roland, 3 kandidat til Stortinget – Aust Agder Høyre